Verhuizing doorgeven

Direct regelen Afspraak maken

U kunt uw verhuizing vanaf vier weken vóór, tot vijf dagen na, de verhuisdatum doorgeven. Dit kan online, maar u kunt ook een afspraak maken. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

  • Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij de nieuwe gemeente
  • Verhuist u vanuit het buitenland naar Cuijk? Bekijk dan de pagina Vestiging in Nederland
  • Verhuist u vanuit Cuijk naar het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland
  • Als er sprake is van kamerbewoning moet u altijd een huurcontract kunnen overleggen

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • Iedereen van zestien jaar of ouder geeft zelf de verhuizing door bij de gemeente
  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen voor elkaar de verhuizing doorgeven als ze op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten en geregistreerd partners die op hetzelfde adres wonen. Let op: een samenlevingscontract is géén geregistreerd partnerschap.
  • Een voogd of een gemachtigde mag de verhuizing ook doorgeven

Kamerbewoning

Er is sprake van kamerbewoning als u een kamer huurt, bijvoorbeeld als student, op een adres waar meerdere mensen wonen. Hiervoor tekent u een huurcontract.

Als u bij iemand gaat inwonen zonder dat u daarvoor een huurcontract heeft getekend geldt dat dus niet als kamerbewoning. Dan gaat u inwonen bij bijvoorbeeld familie of vrienden.

Meenemen bij afspraak

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Als er sprake is van kamerbewoning, het huurcontrtact

De gemeente kan u vragen om in verband met uw aangifte nog extra informatie te geven of documenten te overleggen die van belang zijn voor het bijhouden van uw gegevens in de Basisregistratie Personen.