Vestiging in Nederland

Wilt u vanuit het buitenland langer dan vier maanden in de gemeente Cuijk komen wonen? Dan moet u zich, binnen vijf dagen na aankomst, persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen. Voor kinderen tot zestien jaar is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om de kinderen te laten inschrijven. Inwonende minderjarige kinderen van zestien jaar en ouder mogen dat zelf doen.

De gemeente Cuijk werkt op afspraak. Voor een vestiging in Nederland kunt telefonisch een afspraak maken via 0485-396600. Vanuit het buitenland kunt u bellen met: +31485-396600.

Inwoning

Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner daar toestemming voor geven. Pas als dit is gebeurd, registreert de gemeente uw verhuizing. De hoofdbewoner moet een toestemming hoofdbewoner invullen en ondertekenen. De hoofdbewoner moet bij dit formulier ook een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs bijsluiten. U dient beide documenten mee te nemen naar de afspraak.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt. Deze personen moeten allen bij de afspraak aanwezig zijn
  • Bewijs van uitschrijving (alleen nodig als u uit België, Aruba of de Nederlands Antillen komt)
  • Toestemming hoofdbewoner die ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen en een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen
  • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte en echtscheidingsakte

Het kan voorkomen dat aan u extra informatie en bewijsstukken worden gevraagd. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd worden. Er zijn uitzonderingen; kijk voor meer info op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verblijf korter dan vier maanden

Bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te werken of te studeren? Dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven voor registratie bij het RNI (registratie niet-ingezetenen). Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). telefoon 0900-1234561 voor de aanvraag van een verblijfsdocument.