Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg is het adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers in het Land van Cuijk. U kunt daar terecht voor tips, informatie over lotgenotencontact, voorzieningen en regelingen, advies, cursussen, training en ondersteuning. Zij hebben veel kennis en informatie in huis rondom mantelzorg, welzijn en zorg in het algemeen.  Klik hier om naar de site van Steunpunt Mantelzorg te gaan.