Jeugd en onderwijs

Onderwijs

Hier vindt u een overzicht van alle onderwijs mogelijkheden in de gemeente Cuijk.

Kinderopvang

Op zoek naar een kinderdagverblijf, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal / peuterarrangement voor uw kind?

Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Leerplicht

Van vijf tot zestien jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze naar school. Vanaf hun zestiende worden ze kwalificatieplichtig. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtconsulent in.

Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG) is dé plek voor alle vragen, tips, ondersteuning, jeugdhulp en -zorg.