Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Jongeren Op Gezond Gewicht is een landelijke beweging waarbij partners zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren van nul tot en met 18 jaar gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Onder de paraplu van de gemeente werken vele partijen in de wijk samen aan meer aandacht voor voeding, sport en beweging. Daarnaast helpt JOGG met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen, zoals school, sport en werk. Met de JOGG aanpak zetten vele organisaties zich in om op leuke en speelse wijze een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren.

Geef de omgeving van jongeren opnieuw vorm!

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. En dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit thuis meekrijgen tot de hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. De wereld waarin kinderen van nu opgroeien, is een zee van verleidingen geworden. Voetballen is online veel leuker geworden dan op straat. ‘Water’ en ‘drinken’ zijn tegenwoordig twee totaal verschillende dingen. Gezondheid is te koop in pakjes. En kiezen voor een large menu is slimmer, want voordeliger. Als er een verantwoordelijke is voor het feit dat 1 op de 7 jongeren lijdt aan overgewicht, dan is het de wereld om hen heen.

Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven de normaalste zaak van de wereld. Samen met onze partners en supporters streven wij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

JOGG in Cuijk

Al meer dan 120 Nederlandse gemeenten werken met de JOGG-aanpak. De gemeente Cuijk werkt ook met de JOGG-aanpak. Samenwerkende organisaties stimuleren een gezonde leefstijl bij kinderen door middel van allerlei activiteiten. Wilt u weten wat u of uw organisatie kan betekenen voor JOGG Cuijk? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Moniek Bazuin over de lokale JOGG aanpak.

Op www.jongerenopgezondgewicht.nl vindt u meer informatie over de landelijke aanpak.