Kinderopvang

Op zoek naar een kinderdagverblijf, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal / peuterarrangement voor uw kind? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In dit register kunt u zien welke opvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoet.

Kwaliteit

De gemeente Cuijk bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang in haar gemeente. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • Hoe is de pedagogische praktijk?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Hoe groot zijn de groepen?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
  • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Gastouderopvang

Zoekt u een gastouder of gastouderbureau? Kijkt u dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierin zijn alle geregistreerde gastouders en bureaus opgenomen.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn ook alle geregistreerde kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen opgenomen. Dit gebeurt pas na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente. De inspectierapporten vindt u ook in dit register.

Streng aan de Poort

Vanaf 2017 werken  zowel de GGD’en als de gemeenten binnen het toezicht kinderopvang met ‘Streng aan de Poort’. Download hieronder de factscheet als PDF. Deze geldt zowel voor een kindercentrum als voor een gastouderbureau.

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Bekijk de informatie over kinderopvangtoeslag.