Klacht of overlast melden over een bedrijf

Heeft u een klacht over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging van bedrijven. De omgevingsdienst controleert na een melding of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Inwoners van de provincie Noord-Brabant kunnen met milieuklachten over bedrijven terecht bij de MilieuKlachtenCentrale.de MilieuKlachtenCentrale.

Milieu Klachten Centrale

Milieuklachten gaan onder andere over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De omgevingsdienst controleert na een melding of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Inwoners van de provincie Noord-Brabant kunnen met milieuklachten over bedrijven terecht bij de MilieuKlachtenCentrale.

Hoe meldt u uw klacht/overlast over een bedrijf

Klachten over vliegtuiglawaai militaire vliegtuigen (Vliegbasis Volkel)

 • Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u een online klachtenformulier van Defensie gebruiken. Op dit formulier kunt u aangeven of u een reactie wilt via e-mail of per telefoon. Wilt u liever uw klacht telefonisch indienen? Dat kan. U kunt uw klacht inspreken via het gratis nummer 0800-022 60 33.
 • COVM, Commissie Overleg en Voorlichting Milieu: De COVM geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidhinder rond militaire vliegbases. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om geluidhinder rond de luchthavens te verminderen. Ook informeert de COVM over milieu en milieuhygiëne. En ze houdt scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. De vergaderingen van de commissies zijn altijd openbaar. Bekijk de vergaderstukken van de COVM Volkel.

Klachten bestemd voor een andere instantie

Welke klachten meldt u bij welke instantie. 

Bij de gemeente

 • Hondenpoep
 • Vuilniszakken
 • Zwerfvuil
 • Ongedierte
 • Groenonderhoud
 • Verkeersoverlast
 • Legen vuilcontainer
 • Sluitingstijden horeca

Bij de politie of de gemeente

 • Openbare orde, drugs, overlast hangjongeren

Bij het Waterschap of Rijkswaterstaat

 • Verontreiniging van oppervlaktewater