Koninklijke Erepenning

Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen, instellingen en sportverenigingen. De erepenning kunt u krijgen bij de viering van een bijzonder jubileum. U vraagt dit aan bij de gemeente. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

Voor wie bestemd

Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.

De erepenning kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • De vereniging of instelling houdt zich bezig met liefdadigheid of wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten
  • De doelstelling is niet de verspreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen
  • De vereniging of instelling heeft een belangrijke positie tussen vergelijkbare organisaties. Ook onderscheidt zij zich met bijzondere activiteiten
  • De vereniging of instelling en de bestuursleden hebben een goede naam

De aanvraag

U vraagt de erepenning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.

Dien uw aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in via het bestuurssecretariaat. U ontvangt vanzelf bericht als de koninklijke erepenning toegekend is.

Een aanvraag kunt u indienen:

Voeg bij uw aanvraag de volgende stukken toe:

  • bewijs van oprichting
  • statuten
  • overzicht van de financiën
  • ledenlijst
  • lijst van bestuursleden
  • overzicht van activiteiten in de afgelopen jaren