Koninklijke onderscheiding

Personen die zich een geruime tijd inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Waardevol voor de samenleving

Meer nadruk op persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving. Dat zijn zaken die een belangrijke rol spelen bij het toekennen van een koninklijke onderscheiding. Het initiatief voor het koninklijk onderscheiden ligt bij de inwoners van Cuijk. Zij kennen uit hun naaste omgeving, bij hun vereniging, stichting of bedrijf immers de mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap.

De aanvraag

Voorstellen voor het koninklijk onderscheiden van die bijzondere persoon op Koningsdag moeten vóór 1 juni van het jaar ervoor worden ingediend bij de gemeente. Voorstellen voor een “Bijzondere gelegenheid” dienen minimaal een half jaar voor de beoogde uitreikingsdatum ingediend te zijn. Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn bekend bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Cuijk. Daar kunt u ook bespreken of uw voorstel een kans van slagen heeft en de formulieren aanvragen voor het indienen van een onderscheiding.

U kunt via www.lintjes.nl een voorstelformulier invullen en vervolgens digitaal, via e-mail, versturen naar bestuurssecretariaat@cuijk.nl of downloaden, ondertekenen en opsturen naar: Gemeente Cuijk, Bestuurssecretariaat, ter attentie van mevrouw Nicole Hout. Correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Rol van de burgemeester

Burgemeesters hebben een belangrijke rol in de procedure rond het nieuwe stelsel, als eerste aanspreekpunt en als adviseur over decoratievoorstellen. Zij brengen niet alleen advies uit over alle ingediende voorstellen, maar kunnen tevens een suggestie doen over de hoogte van de toe te kennen graad van onderscheiding. Vervolgens geeft de commissaris van de Koning zijn oordeel over het voorstel, dat daarna naar het Kapittel voor de Civiele Orden wordt gestuurd. Dit onafhankelijke college brengt een weloverwogen en zwaarwegend advies uit aan de betrokken minister, die uiteindelijk over het voorstel beslist. Bij een positieve beslissing wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.

Contact

Wilt u meer weten over het aanvragen van een koninklijke onderscheiding? Dan kunt u contact opnemen met  Nicole Hout via telefoonnummer 0485-396600 of per e-mail: bestuurssecretariaat@cuijk.nl.