Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Algemene informatie

Als u uw aanslag niet kunt betalen, dan hebt u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).

Zaken die van belang zijn voor de aanvraag kwijtschelding zijn:

 • de samenstelling van uw huishouden (alle personen die op uw adres woonachtig zijn)
 • de hoogte van het inkomen van u en van uw eventuele partner
 • de tegoeden op uw bank- en/of spaarrekening(en) en andere financiële middelen
 • de maandelijks te betalen huur
 • de maandelijks te betalen zorgpremie
 • de waarde van uw auto of motor
 • toeslagen van de Belastingdienst (o.a. huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget)
 • teruggaaf van de Belastingdienst
 • kosten kinderopvang
 • maandelijkse aflossing op belastingschulden

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen als:

 • u de aanslag langer dan één maand geleden heeft betaald
 • u in het bezit bent van een motorvoertuig dat op het moment van indienen van het verzoek om kwijtschelding een waarde heeft van meer dan € 2.269,00
 • u in het bezit bent van meer dan een motorvoertuig
 • u eigenaar bent van een woning waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de hypotheekschuld

Als u al een aanmaning of dwangbevel hebt gekregen, dan moet u deze kosten altijd betalen. Heeft u recht op kwijtschelding dan is dat in dat geval voorwaardelijk. Betaalt u de vervolgingskosten niet of wilt u dat niet doen, dan vervalt het recht op kwijtschelding.

Vermogen

Het hebben van vermogen kan kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in de weg staan. Onder vermogen wordt verstaan de waarde van bezittingen van u en van uw eventuele partner.

Bij vermogen moet u denken aan:

 • het tegoed op uw bank- en/of spaarrekening(en)
 • een auto die meer waard is dan € 2.269,00. Is de auto onmisbaar vanwege ziekte of invaliditeit? Dan telt de waarde van de auto niet mee als vermogen. De auto moet dan als onmisbaar kunnen worden aangetoond
 • een tweede auto of (motor)voertuig. Deze wordt ongeacht de waarde als vermogen gezien
 • de overwaarde van uw woning. Er is sprake van overwaarde als de WOZ-waarde van de woning hoger is dan de resterende hypotheekschuld
 • aandelen, beleggingen, lijfrentepolissen, etc.
   

Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan geldt een extra vrijstelling van € 2.269,00 aan financiële middelen.

Inkomen

Bij de vaststelling van het recht op kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar uw maandelijkse inkomsten. Onder inkomen wordt onder andere verstaan:

 • salaris
 • vakantietoeslag
 • uitkering
 • pensioen
 • studiefinanciering
 • alimentatie
 • huur- en zorgtoeslag

Het inkomen van een eventuele partner telt ook mee.

Uitgaven

Met de volgende uitgaven wordt rekening gehouden bij de rekening van het recht op kwijtschelding:

 • de huur van uw woning
 • premie zorgverzekering
 • kosten kinderopvang
 • maandelijkse aflossing op belastingschulden