Landschapspark De Heerlijckheid Cuijk

Het park omvat onder andere de aanplant van een gemengd bos, solitaire bomen, de aanleg van poelen en extensief hooiland met gemaaide graspaden en groenbemesters met bloemen. Op dinsdagavond 21 mei 2019 is er een informatieavond geweest voor de bewoners van Cuijk met betrekking tot het zogenaamde landschapspark.

Parkachtige omgeving

Het gebied tussen de Raamweg en de Heeswijkse Kampen leent zich uitstekend voor het creëren van een parkachtige omgeving waar bewoners kunnen wandelen en sporten. Een gebied dat openbaar toegankelijk blijft. Het park omvat onder andere de aanplant van een gemengd bos, solitaire bomen, de aanleg van poelen en extensief hooiland met gemaaide graspaden en groenbemesters met bloemen. Tijdens de informatieavond heeft Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben het plan om het gebied om te vormen tot een landschapspark en de wijze waarop het beheerd gaat worden nader toegelicht. Bekijk de presentatie die tijdens de informatieavond is getoond (PDF).

Overeenkomst

Op 4 juni 2019 heeft het college de erfpachtovereenkomst met de firma Ebben vastgesteld voor de realisatie van het landschapspark. Deze is inmiddels ondertekend door wethouder Gerard Stoffels namens de gemeente Cuijk en Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben op 21 juni 2019.