MaasWaalpad (snelfietsroute)

Snelfietsroutes zijn kwalitatief goede en snelle fietsverbindingen tussen steden en tussen woon- en werklocaties. Bestaande fietsroutes, met name langs fileknooppunten, worden verbeterd en door nieuwe routes aan te leggen worden bestaande verbindingen verkort. Zo wordt het aantrekkelijker om op de fiets van A naar B te gaan. Het MaasWaalpad zal aansluiten aan op de route naar Arnhem (het RijnWaalpad) en naar het westen: de snelfietsroute naar Beuningen. Het MaasWaalpad zal ook aansluiten op de grootste werklocatie in de provincie Gelderland: de campus Heyendaal. Het belangrijkste onderdeel van de aan te leggen route is een nieuwe fietsbrug over de Maas. Deze brug zorgt voor een verkorting van de fietsafstand tussen Cuijk en Mook.

Uitvoeringsontwerp gedeelte Molenstraat – Botteliersdreef te Cuijk

Onderstaand staat het laatste uitvoeringsontwerp van het Maaswaalpad, gedeelte Molenstraat – Botteliersdreef te Cuijk. Aannemer Bam Infra Regionaal gaat de aanleg voor de gemeente Cuijk verzorgen.

Bijlagen

Bomen rooien

De aannemer start op 17 december 2019 vanaf 7.30 uur met het kappen van bomen. Tijdens deze werkzaamheden worden wegvakken tijdelijk afgesloten en worden de benodigde omleidingen aangegeven door verkeersregelaars.

Start werkzaamheden

De algemene werkzaamheden, welke bestaan uit het opbreken van de huidige verharding, aanbrengen nieuwe funderingslaag, asfalteringswerkzaamheden, bestratingswerkzaamheden en groenwerkzaamheden, starten op maandag 20 januari 2020. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en worden medio juli 2020 afgerond. Onderstaand staat de beoogde fasering aangegeven.

Fasering

De werkzaamheden worden in drie hoofdfases uitgevoerd, welke zijn aangegeven op de faseringskaart (zie bijlage).

Fase 1 Albert Heijn t/m Frans Halsstraat

Fase 1.1 Albert Heijn t/m Irenehof start medio januari 2020

Fase 1.2 Irenehof t/m Frans Halsstraat start medio maart 2020

Fase 2 Jan Camperstraat t/m Diamantdreef

Start medio mei 2020

Fase 3 Diamantdreef t/m Botterliersdreef

Start medio januari 2020

Bereikbaarheid perceel/woning

Over de bereikbaarheid van uw perceel/woning wordt u nader geïnformeerd door de aannemer. Uw woning zal altijd per voet bereikbaar zijn maar tijdens de werkzaamheden ontstaat er altijd overlast. Wij proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Mocht u wensen met betrekking tot uw bereikbaarheid hebben dan horen wij deze graag.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben of behoefte aan meer informatie hebben, kom gerust naar de bewonersavond.

U kunt ook rechtstreek bellen met de uitvoerder van aannemer Bam Infra Regionaal, de heer Paul Heurkens. Paul is telefonisch bereikbaar op 06-51279374 of per e-mail: paul.heurkens@bam.com.

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Cuijk, contactpersoon Rinus Arts. Rinus is bereikbaar op het telefoonnummer 0486- 477277 of per e-mail: rinus.arts@cgm.nl.

Er is een speciale website www.snelfietsroutesgelderland.nl, daar vindt u alle informatie over de aan te leggen snelfietsroute. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.