MaasWaalpad (snelfietsroute)

Snelfietsroutes zijn kwalitatief goede en snelle fietsverbindingen tussen steden en tussen woon- en werklocaties. Bestaande fietsroutes, met name langs fileknooppunten, worden verbeterd en door nieuwe routes aan te leggen worden bestaande verbindingen verkort. Zo wordt het aantrekkelijker om op de fiets van A naar B te gaan. Het MaasWaalpad zal aansluiten aan op de route naar Arnhem (het RijnWaalpad) en naar het westen: de snelfietsroute naar Beuningen. Het MaasWaalpad zal ook aansluiten op de grootste werklocatie in de provincie Gelderland: de campus Heyendaal. Het belangrijkste onderdeel van de aan te leggen route is een nieuwe fietsbrug over de Maas. Deze brug zorgt voor een verkorting van de fietsafstand tussen Cuijk en Mook.

Informatie

Er is een speciale website www.snelfietsroutesgelderland.nl, daar vindt u alle informatie over de aan te leggen snelfietsroute. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Aangepast ontwerp gedeelte Molenstraat - Botteliersdreef Cuijk

In april 2018 zijn er twee informatieavonden gehouden over het voorlopige ontwerp van de snelfietsroute (Maaswaalpad) voor het gedeelte tussen de Molenstraat en de Botteliersdreef te Cuijk.

Op basis van de opmerkingen in de informatieavonden is het ontwerp van de snelfietsroute aangepast. Onderstaand vind u het aangepast ontwerp en ook een verslag van de gestelde vragen/opmerkingen met daarbij onze beantwoording.