MaasWaalpad (snelfietsroute)

Snelfietsroutes zijn kwalitatief goede en snelle fietsverbindingen tussen steden en tussen woon- en werklocaties. Bestaande fietsroutes, met name langs fileknooppunten, worden verbeterd en door nieuwe routes aan te leggen worden bestaande verbindingen verkort. Zo wordt het aantrekkelijker om op de fiets van A naar B te gaan. Het MaasWaalpad zal aansluiten aan op de route naar Arnhem (het RijnWaalpad) en naar het westen: de snelfietsroute naar Beuningen. Het MaasWaalpad zal ook aansluiten op de grootste werklocatie in de provincie Gelderland: de campus Heyendaal. Het belangrijkste onderdeel van de aan te leggen route is een nieuwe fietsbrug over de Maas. Deze brug zorgt voor een verkorting van de fietsafstand tussen Cuijk en Mook.

Technische uitwerking gedeelte Molenstraat – Botteliersdreef te Cuijk

In de afgelopen maanden is gewerkt aan de technische uitwerking van de snelfietsroute,  specifiek het gedeelte tussen de Molenstraat en de Botteliersdreef te Cuijk. Hierbij is een keuze gemaakt in de toe te passen beplanting, bestratingsmaterialen en openbare verlichting. Onder aan de pagina staan de technische uitwerking samen met een overzicht van de toe te passen materialen (beplanting, verlichting en verhardingen) weergegeven als PDF.

De technische tekeningen worden vertaald naar een werkomschrijving waarmee wij aannemers kunnen gaan benaderen voor de uitvoering. Zodra een aannemer geselecteerd is informeren wij u verder over de uitvoeringsperiode en de fasering van de werkzaamheden. Aangezien er ook werkzaamheden aan diverse kabels en leidingen uitgevoerd dienen  te worden zal de daadwerkelijke uitvoering later plaatsvinden dan eerder is aangegeven. Wij verwachten te starten na de zomer (medio september) 2019.

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de technische uitvoering dan horen wij deze graag. U kunt deze stellen via gemeente@cuijk.nl ter attentie van Mark Peters of Eric Noij. Beiden zijn ook bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 0485-396600.

Bijlagen

Inloopavond 13 december 2018

Donderdag 13 december 2018 organiseerde de bouwcombinatie Züblin – HSM samen met de gemeente Cuijk een inloopavond over de snelfietsroute Cuijk – Nijmegen en de fietsbrug over de Maas. Tijdens deze inloopavond werden door de aannemer panelen getoond met informatie over het ontwerp, de planning, de inpassing in het landschap e.d. van de fietsroute en –brug. Deze panelen kunt u hieronder downloaden.

Beelden beschikbaar gesteld door Quist Wintermans Architekten.

Bijlagen:

Informatie

Er is een speciale website www.snelfietsroutesgelderland.nl, daar vindt u alle informatie over de aan te leggen snelfietsroute. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.