MaasWaalpad (snelfietsroute)

Snelfietsroutes zijn kwalitatief goede en snelle fietsverbindingen tussen steden en tussen woon- en werklocaties. Bestaande fietsroutes, met name langs fileknooppunten, worden verbeterd en door nieuwe routes aan te leggen worden bestaande verbindingen verkort. Zo wordt het aantrekkelijker om op de fiets van A naar B te gaan. Het MaasWaalpad zal aansluiten aan op de route naar Arnhem (het RijnWaalpad) en naar het westen: de snelfietsroute naar Beuningen. Het MaasWaalpad zal ook aansluiten op de grootste werklocatie in de provincie Gelderland: de campus Heyendaal. Het belangrijkste onderdeel van de aan te leggen route is een nieuwe fietsbrug over de Maas. Deze brug zorgt voor een verkorting van de fietsafstand tussen Cuijk en Mook.

Inloopavond 13 december 2018

Donderdag 13 december 2018 organiseerde de bouwcombinatie Züblin – HSM samen met de gemeente Cuijk een inloopavond over de snelfietsroute Cuijk – Nijmegen en de fietsbrug over de Maas. Tijdens deze inloopavond werden door de aannemer panelen getoond met informatie over het ontwerp, de planning, de inpassing in het landschap e.d. van de fietsroute en –brug. Deze panelen kunt u hieronder downloaden.

Beelden beschikbaar gesteld door Quist Wintermans Architekten.

Bijlagen:

Aangepast ontwerp gedeelte Molenstraat – Botteliersdreef Cuijk

Op 9 juli 2018 is er een informatieavond gehouden over de snelfietsroute (Maaswaalpad). In deze informatieavond is het ontwerp voor het gedeelte tussen de Molenstraat en de Botteliersdreef besproken en zijn er vragen/opmerkingen door de aanwezigen gesteld. Op basis van de informatieavond is het ontwerp gewijzigd. Bekijk in de bijlagen het aangepaste ontwerp, een verslag van de gestelde vragen/opmerkingen inclusief gemeentelijke beantwoording. Ook is een tekening met de honden uitlaatplaatsen nabij de snelfietsroute in te zien.

Bijlagen

Informatie

Er is een speciale website www.snelfietsroutesgelderland.nl, daar vindt u alle informatie over de aan te leggen snelfietsroute. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.