Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een woonvoorziening in of bij uw huis. In een mantelzorgwoning mogen maximaal twee personen wonen. Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Of dit nodig is, kunt u controleren met de vergunningcheck op het omgevingsloket (inloggen met DigiD).

Wat moet u doen

Wanneer uit de vergunningcheck op het Omgevingsloket blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, dan hoeft u de gemeente ook niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten.

Wanneer u na de vergunningcheck toch nog twijfelt, dan kunt u een vooroverlegformulier indienen.

Door een vooroverleg in te dienen, kunnen we in een vroegtijdig stadium bekijken waar u rekening mee moet houden. Zo kunnen we er voor zorgen dat u niet met onnodige kosten geconfronteerd wordt. Daarvoor is het wel belangrijk dat u voldoende informatie met het vooroverleg meestuurt:

  • een tekening voorzien van maten
  • plattegrond met de bestaande en de gewijzigde situatie
  • eventueel foto's van uw bestaande situatie met alle aanwezige (m2) aan- en bijgebouwen

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente via dit contactformulier (kies voor de optie mantelzorgwoning) of via telefoonnummer 0485-396600.