Masterplan wonen kernen Cuijk

De gemeente Cuijk stelt voor ieder dorp een Masterplan wonen vast. In zo’n Masterplan staat beschreven op hoe een dorp zich in de komende tien jaren kan ontwikkelen op het gebied van wonen. Niet als doel op zich maar als middel om de leefbaarheid van de kern te behouden en te verbeteren.

Masterplan wonen

Voor ieder kern wordt er door het college in oktober/november 2021 een masterplan wonen vastgesteld. De voorbereiding daarvan is gebeurd in nauwe samenwerking met de inwoners van de verschillende kernen. Tijdens het proces hebben veel inwoners inzet en betrokkenheid getoond. Daardoor is er sprake van breed ondersteunde documenten die een goede basis vormen waarop de nieuwe gemeente Land van Cuijk kan voortbouwen. En dat is goed, want de samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de sociale opbouw van iedere kern en van invloed op de aanwezige voorzieningen. Niet alleen nu maar ook voor de toekomst.

Vastgesteld / in behandeling

Bekijk hieronder in volgorde van vaststelling de masterplannen. Katwijk en Haps volgen de komende weken.