Masterplan wonen kern Linden

Bouwt u mee aan het Masterplan wonen voor de kern Linden?

De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt vastgesteld. In dit plan wordt een doorkijk gegeven van de mogelijkheden van woningbouw voor de korte, middellange en langere termijn. Het Masterplan wordt door het college vastgesteld. De voorbereiding daarvan gebeurt in nauwe samenspraak met de inwoners van de verschillende kernen. Inwoner worden actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid. En dat is goed, want de samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de sociale opbouw van iedere kern en van invloed op de aanwezige voorzieningen.

Enquête

Uiteraard heeft het de voorkeur om over een belangrijk onderwerp als het wonen in Linden dit ‘live’ te doen, door het houden van bewonersbijeenkomsten. Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten is in deze coronatijd echter niet mogelijk. Daarom is ook gezocht naar andere vormen waarmee u uw inbreng kunt geven in het proces van de totstandkoming van het Masterplan voor Linden. Voor Linden is gekozen om dit te doen in de vorm van een enquête.

Tekening

Bekijk hier de tekening met potentiële bouwlocaties (PDF. 6Mb) voor het invullen van de enquête.

Doet u mee

Meedoen aan de enquête kost niet veel tijd. U levert echter wel een belangrijke bijdrage aan het Masterplan omdat u hiermee aan kunt geven wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Linden. Gehoopt wordt dat veel mensen in Linden gebruik maken van de mogelijkheid om aan de enquête mee te doen. Hoe meer informatie, des te beter weten we hoe we Linden op het gebied van wonen toekomstbestendig maken en houden. Aan ieder huisadres in Linden wordt dan ook een brief verstuurd. Meedoen kan online of per post.

Online

Per post

  • U kunt de enquête, die is bijgevoegd als bijlage aan de brief aan de inwoners, ook op papier invullen en terugsturen naar de gemeente. Dit kan tot en met 13 mei 2021. Om het u daarbij gemakkelijk te maken hebben we een retourenveloppe bijgevoegd waar u de ingevulde enquête mee kunt terugsturen (u hoeft geen postzegels te plakken).

Vervolg

Na het sluiten van de inzendtermijn worden alle enquêtes beoordeeld en wordt de inbreng ervan zorgvuldig door burgemeester en wethouders gewogen. De tekening die nu nog deel uitmaakt van de enquête wordt een belangrijk element in het Masterplan voor Linden. Op basis van onder andere de resultaten van de enquête zal de tekening aangepast en meer concreet gemaakt worden. De tekening vormt daarmee straks het hart van het Masterplan, dat voor de komende jaren de leidraad vormt voor de te bouwen woningen in Linden.

Heeft u nog vragen

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, stuurt u dan een e-mail naar maurice.roefs@cgm.nl. U kunt ook bellen naar de gemeente Cuijk 0485-396600. Indien het niet mogelijk is om meteen doorverbonden te worden, wordt een terugbelnotitie gemaakt en wordt zo snel als mogelijk contact met u opgenomen.