Melding start bouwfase

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw. Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met een nieuwe fase van de bouw. In overleg met u bepaalt de toezichthouder van de gemeente wanneer de bouw het best gecontroleerd kan worden.

Bouwfases

Wanneer u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen, meldt u wanneer u van start gaat met de volgende bouwfases:

  • bouwwerkzaamheden starten
  • grondverbeteringswerkzaamheden
  • aanbreng funderingspalen/fundering
  • storten beton (vloer en wanden)
  • melden dat de bouwwerkzaamheden klaar zijn.

Melden

Een bouwmelding doet u minimaal een week voor aanvang door te mailen naar bouwtoezicht@cgm.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder van afdeling Veiligheid en Handhaving via 0485-396600.