Nieuwbouwprojecten

Wonen in Cuijk is aangenaam en plezierig wonen. In diverse wijken en dorpen van de gemeente Cuijk wordt hard gewerkt aan bouwprojecten, zodat ook u in deze mooie Brabantse plaats kunt wonen. De bouwprojecten die op de volgende pagina's omschreven worden zijn vooral projecten in de woningbouw, maar ook projecten gericht op voorzieningen die wonen in Cuijk nog aangenamer maken.

Zo worden er in het centrum van Cuijk appartementen gebouwd in combinatie met dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen, zodat iedereen hier zelfstandig kan wonen en van alle gemakken voorzien is. Daarnaast zijn met name de projecten in de Heeswijkse Kampen gericht op wonen met ruimte, water en groen om u heen. En ook in de kerkdorpen en de overige wijken van Cuijk gebeurt veel om de standaard van leven en wonen te optimaliseren! 

Heeswijkse Kampen Cuijk / De Nielt / Cuijkse Lagune

Aan de noordwestzijde van Cuijk, gelegen aan de Heeswijkse Plas, ontwikkelt zich woonwijk Heeswijkse Kampen. Deze jonge woonwijk is ruim opgezet, veilig en recreatief en biedt een diversiteit aan woningen. De woningkeuze is breed: van rijwoning aan de wal tot vrijstaande villa op een van de eilanden; en van appartement met uitzicht op de waterrijke omgeving tot twee-onder-één-kap te midden van het groen. Een aantrekkelijke combinatie van wonen, voorzieningen, groen en water zorgen voor een aansprekend en levendig woonmilieu. In diverse deelgebieden in de wijk worden verschillende woonsferen verwezenlijkt.

Inrichtingsplan noord- en oostzijde De Nielt

Het betreft het Inrichtingsplan openbare ruimte noord- en oostzijde De Nielt.

Zodra de bouwactiviteiten in het noorden en oosten van De Nielt gereed zijn, wordt de openbare ruimte definitief ingericht. Onderstaande tekeningen hebben betrekking op de Cuijkse Lagune fase 2 en 3 en blok 16 op De Nielt. Tevens is de inrichting van de nog te bouwen Lagune fase 4 op tekening aangegeven. De inrichting is zoveel mogelijk gebaseerd op het vastgestelde stedenbouwkundig plan van De Nielt en waar mogelijk aangesloten op de verkoopbrochures van de bouwer. Ook is de invulling van het groen bekend. Hiervoor wordt verwezen naar de pdf van het groenplan. Naar verwachting wordt de openbare ruimte medio 2020/2021 aangelegd. Direct aanwonenden worden voor aanvang van deze werkzaamheden door de gemeenten en/of de civiele aannemer geïnformeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met dhr. Gerian Snels van de afdeling Openbare Werken (0485-396600).

Tekeningen

Woonrijp maken Cuijkse Tuinen fase D

Het betreft het woonrijp maken van de openbare ruimte rondom het bouwplan Cuijkse Tuinen fase D te Cuijk.

Medio oktober / november 2019 wordt gestart met het woonrijp maken van de Cuijkse Tuinen fase D. Het betreft de straten Dijkskruin (ged.), Plataan (ged.) en de Tulpenboom (ged.). In een eerder stadium is reeds met de bewoners over de inrichting gecommuniceerd. De tekeningen van de nieuwe situatie zijn hieronder in te zien. Over de start van de werkzaamheden en de planning worden de bewoners per brief door de gemeente en/of de civiele aannemer op de hoogte gesteld. Bij vragen kunt u contact opnemen met dhr. Gerian Snels van de afdeling Openbare Werken (0485-396600).

Tekeningen

Woonrijp maken Cuijkse Tuinen fase E en Dijkskruin

Cuijks Tuinen

Naar verwachting wordt in het derde of vierde kwartaal van 2020 gestart met het woonrijp maken van de Cuijkse Tuinen fase E. Dat betekent dat de bouwwegen worden verwijderd en de definitieve bestrating wordt aangebracht. Daarna zal het groen en de openbare verlichting worden aangebracht.

Kopers van de Cuijkse Tuinen fase E zijn reeds door de bouwer – bij de aankoop van de woning - op de hoogte gesteld van de plannen.

Dijkskruin

Nadat de fase E van de Cuijkse Tuinen is ingericht, worden er werkzaamheden aan de Dijkskruin uitgevoerd. Dit zal waarschijnlijk in het tweede of derde kwartaal van 2021 plaats gaan vinden.

Bewoners van de Dijkskruin ontvangen een uitgebreide toelichting per post.

Voordat daadwerkelijk met de werkzaamheden wordt gestart, krijgen direct aanwonenden een bericht van de civiele aannemer per post. Daarin wordt ook ingegaan op praktische zaken, zoals bijvoorbeeld tijdelijke omleidingsroutes.

Tekeningen

Speelplek parkzone De Nielt

In februari 2020 werkt de gemeente Cuijk samen met de IVN Cuijk aan de realisatie van een natuurlijke speelplek in de parkzone ten oosten van De Nielt. De speelplek heeft als thema ‘Rivieren’. Dit is vooral herkenbaar aan natuurlijke speeltoestellen in en om het (ondiepe) water, thematische speeltoestellen (bijvoorbeeld een bootje), stapstenen en dergelijke. Hier is nog plek voor kinderen om op een ongevallen boom te klimmen of een hut te bouwen. Maar ook is er plek voor het bouwen van zandsculpturen en educatie. De IVN Cuijk verzorgt dit op deze plek met hun ‘stenenproject’. Met grote en kleine stenen, doorgeslepen stenen en informatieborden kun je ontdekken wat voor soort stenen in rivieren voorkomen. Ook is met de groeninrichting gekeken naar bomen en beplanting die in riviergebieden voorkomen.

Met de aanleg van deze speelplek wordt ook de tijdelijke speelplek aan de Potbeker opgeruimd. Deze toestellen krijgen een tweede leven in de parkzone en gaan onderdeel uitmaken van een hindernissenparcours. Langs de Potbeker worden in de toekomst woningen voorzien, waardoor deze speelplek niet behouden kan blijven.

Het (ver-)plaatsen van de speeltoestellen wordt gedaan door Kompan uit Heerewaarden en de groenwerkzaamheden door Engelen Groen uit Uden.

Naar verwachting is de speelplek in de parkzone De Nielt rond week 12 (16 -22 maart 2020) klaar.

Tekening

Schets van aan te leggen speelplek

Valuwe/Katwijkseweg Cuijk

Plangebied “Katwijkseweg” is gelegen aan de rand van de wijk “de Valuwe” te Cuijk. Op de locatie van de voormalige basisschool aan de Rozenobel, een voormalige groenstrook en een gedeelte van de voormalige doorgaande weg worden 22 kavels uitgegeven. 18 kavels zijn gepositioneerd direct aan de Katwijkseweg en 4 kavels op de plek van de voormalige basisschool.

Kijk voor meer informatie over bouwkavels aan de Katwijkseweg in Cuijk.

Padbroek Cuijk

De woonwijk Padbroek, in het zuidelijk gedeelte van Cuijk, is met recht een ‘groene wijk’ te noemen. Er is ruim aandacht geschonken aan groenvoorzieningen tijdens de bouw in de jaren zeventig. De ligging tegen de Maas en bij natuurgebied de Zevenhutten zorgt voor prachtig natuurschoon en rust net buiten de wijk. De ruim opgezette wijk kent een grote verscheidenheid aan woningen en appartementen; voor ieder wat wils.

De Messemaker: 'wonen als een gast in het bos' Onder het motto ‘wonen als gast in het bos’ wordt het terrein van de voormalige camping De Messemaker, zuidelijk van de wijk Padbroek, omgevormd tot een nieuwe woningbouwlocatie. Het toekomstige woongebied kenmerkt zich door een bosachtige omgeving. De ontwikkeling van de locatie gebeurt met respect voor de natuur. Het behoud van de waardevolle bomen op het terrein maakte deel uit van de randvoorwaarden bij het indienen van het bouwplan. Daarnaast ligt er extra nadruk op duurzaam bouwen en beeldkwaliteit. Alles is gericht op een kwalitatief hoogwaardige afronding van dit waardevolle stukje dorpsrand.

Status

het bestemmingsplan is onherroepelijk. Begin 2009 is het bouwrijp maken gestart.

Soort en functie

47 bouwkavels, variërend van circa 550tot circa 1650 m2.

Ontwikkelaar

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en Heijmans Vastgoed.

Meer informatie

Haps

Haps is een van de kerkdorpen van Cuijk dat het typisch dorpse karakter heeft weten te bewaren. Op slechts enkele kilometers afstand van Cuijk, is de omgeving van een landelijke schoonheid die uitnodigt om op ontdekking te gaan. Haps is een groen dorp met veel speelgelegenheid voor kinderen en het dorp kent een bruisend verenigingsleven.

Op dit moment zijn er nog enkele kavels beschikbaar in het bestemmingsplan De Schans in Haps.