Aanleg snelfietsroute begonnen

Publicatiedatum: Vrijdag 31 januari 2020

Start werkzaamheden in Irenestraat

Recent zijn werkzaamheden voor de aanleg van de snelle fietsroute – of snelfietsroute – gestart. In opdracht van de gemeente Cuijk is aannemersbedrijf BAM Infra aan het werk gegaan. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Snelfietsroute

Een snelfietsroute is bedoeld om snel van A naar B te kunnen fietsen. Ze zijn vooral bedoeld voor woon-werk-situaties maar uiteraard kunnen ook scholieren en recreanten van de route gebruik maken. Snelle fietsroutes hebben vlak asfalt en weinig obstakels. Ze bieden zo veel mogelijk voorrang zodat fietsers weinig hinder hebben van ander verkeer. Via snelle fietsroutes kunnen forensen en scholieren sneller op de fiets naar werk of studie. In de provincie Gelderland bestaat al een stelsel van dit soort snelle fietsroutes, zoals het RijnWaalpad, De Liemers en het Batavierenpad. De snelfietsroute die nu wordt aangelegd – het MaasWaalpad – loopt van het station Cuijk naar Nijmegen – Heyendaal. Over de Maas wordt daarvoor een speciale fietsbrug aangelegd.

Route

De snelfietsroute in Cuijk loopt via de Irenestraat, de Professor van de Brinkstraat en de Zadelmakersdreef richting Galberg. Deze nieuwe route loopt over reeds bestaande wegen. Vandaar loopt de route verder langs het spoor richting Everdineweerd (Katwijk) om daar via een fietsbrug over Maas te gaan richting Mook. Deze fietsbrug is in aanbouw en wordt in september 2020 geopend.

Werkzaamheden

Aanwonenden en belanghebbenden zijn op een informatieavond bijgepraat over de plannen. De werkzaamheden aan de snelfietsroute kunnen voor aanwonenden en belanghebbenden hinder opleveren maar uiteraard wordt getracht dat zo veel mogelijk te vermijden. De woningen zullen in ieder geval altijd te voet bereikbaar blijven. Aanwonenden zullen ook per fase geïnformeerd worden wanneer de snelfietsroute in hun straat wordt aangelegd.

Informatie

Bent u niet aanwonend of belanghebbend en bent u toch geïnteresseerd in de plannen, kijk dan op MaasWaalpad (snelfietsroute). Daar vindt u informatie over snelfietsroutes, het ontwerp - de ontwerptekeningen – en de planning.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Mark Peters of Rinus Arts, telefoon 0485-396600 of mark.peters@cgm.nl / rinus.arts@cgm.nl.

Fietsbrug in aanbouw