Aanvragen structurele subsidie gemeente Cuijk

Publicatiedatum: Woensdag 29 januari 2020

Lokale verenigingen die in aanmerking willen komen voor structurele subsidie in 2021 moeten vóór 1 april 2020 een aanvraag doen bij de gemeente Cuijk.

Structurele subsidie

Deze subsidie wordt jaarlijks verstrekt ter ondersteuning van de kernactiviteiten van een vereniging. Verenigingen die in aanmerking willen komen voor deze subsidie in 2021 moeten vóór 1 april 2020 een aanvraag doen. Ga naar subsidieaanvraag voor meer informatie en het aanvragen. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde formulier mét bijlagen op tijd is aangeleverd.

Incidentele subsidie

Het is voor een vereniging ook mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Dit is een subsidie voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige, kortdurende activiteiten met een vernieuwend karakter. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen. Incidentele subsidie aanvragen kan het hele jaar door op de website, tot acht weken voor aanvang van de activiteit.

Subsidie maatschappelijke initiatieven

Cuijk heeft het subsidiestelsel uitgebreid met de Subsidie Maatschappelijke Initiatieven. Dit is een bijzondere bijdrage voor initiatieven van organisaties en verenigingen die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Heeft u een idee dat onze gemeente nog mooier maakt? Ga dan naar subsidieaanvraag om een aanvraag te doen.

Informatie                     

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Cuijk via gemeente@cuijk.nl. of bel naar 0485-396600.