Aanvragen subsidie voor onderhoud gemeentelijke monumenten gemeente Cuijk

Publicatiedatum: Vrijdag 22 november 2019

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor subsidie in de onderhoudskosten.

De bijdrage in de subsidiabele onderhoudskosten bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 per vijf jaar. Onder onderhoud wordt verstaan, periodiek noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan onderdelen van het beschermd monument, om het monument als zodanig in stand te houden.

Heeft u van deze regeling de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt en wilt u subsidie aanvragen, doe dit dan voor 31 december 2019. De werkzaamheden mogen pas na toewijzing van de subsidie worden uitgevoerd.

De subsidie kan aangevraagd worden met behulp van het aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten op de pagina Subsidie voor onderhoud gemeentelijke monumenten.