Archeologisch blijft het spannend in de Grotestraat

Publicatiedatum: Woensdag 1 november 2017

Het archeologische werk aan de Grotestraat nadert inmiddels het middelpunt tussen de in het verleden ontdekte spitsgrachten (grachten rondom het fort) in het noorden en zuiden van het oudste castellum (romeins fort).  Deze week gaan we richting de locatie waar mogelijk de ingang van het castellum is geweest. Een erg spannende zone dus.

Juist omdat dit soort zones niet vaak onderzocht worden gaan de archeologen zeer voorzichtig te werk. Gelukkig was er bij de rioleringswerkzaamheden vooraf al rekening gehouden met het feit dat Cuijk, en de Grotestraat in het bijzonder, een zeer rijk verleden heeft.  Daarom is er tijdens het werk rekening gehouden met de tijd die archeologen nodig hebben voor onderzoek.

Wat vorige week vooral opviel was de enorme toename in het aanwezige aardewerk. Veel materiaal is afkomstig uit andere delen van het Romeinse rijk. Het gaat hierbij om mooi luxe aardwerk. 

Ondertussen zijn ook de vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) druk bezig om de weggegraven grond verder te doorzoeken. Begin deze week gaan ze aan de slag met het uitzeven van bijzondere ‘grondsporen’. Het gaat hierbij onder andere om greppels uit de romeinse tijd. Hierin is vooral veel romeins ‘afval’ terecht gekomen. 

Dat dit echt luxe aardewerk vormen waren blijkt uit de schitterende versieringen, zoals bijvoorbeeld met een vermoedelijke dolfijn of ander waterdier (zie foto’s). Versieringen hoeven overigens niet altijd middels figuren of mooie randen. Ook kan het oppervlakte zijn behandeld. Zo getuigd een bijzondere scherf van zogenaamd gebronsde waar. Door de oppervlaktebehandeling moet de beker bij aanschaf uitgezien hebben als een soort gouden beker. De archeologen moeten heel voorzichtig omgaan met het schoonmaken, als er te hard wordt geborsteld verdwijnt de behandeling van het oppervlakte. Dit materiaal dateert uit het midden van de eerste eeuw. Dit aardewerk werd ook in Cuijk vervaardigd.

Word vervolgd...