Archeologisch onderzoek Grotestraat in Cuijk

Publicatiedatum: Dinsdag 27 maart 2018

Deze week is het archeologische onderzoek de Korte Molenstraat overgestoken. Zoals verwacht loopt de natuurlijke ondergrond op en wordt het Romeinse niveau steeds dunner. De weg is nagenoeg uit de werkput verdwenen. Opvallend is de aanwezigheid van een dwarsweg onder het restaurant op de hoek (Zusje) door. Dus van de Maas af, een gebied in waarvan altijd is gezegd dat er niets ligt. Is dit misschien een aanwijzing voor een zeer vroeg stratenpatroon dat later is verlaten? Er ligt namelijk een tufstenen (vulkanisch gesteente uit de Eiffel) muur over de weg heen, een duidelijke indicatie dat de weg is verlaten.

Dorische zuil en veeweg

Rond de aangetroffen muurresten is ook een stuk van een zuil gevonden, vermoedelijk een kapiteel (de bovenzijde van de zuil), met een versieringstype dat op de Dorische stijl lijkt. De Dorische stijl is een simpele, maar vroege versieringsstijl. Als we de Korte Molenstraat oversteken, lijkt er parallel aan de Romeinse weg een ander type pad te lopen. Dit is vermoedelijk een zogenaamde ‘veeweg’. Een veeweg werd langs de weg ingericht zodat het verkeer geen hinder ondervond van het langzamere vee. Wat opvallend is, is dat deze veeweg ten noorden van de Korte Molenstraat niet is waargenomen. Was deze niet aanwezig of volgde het vee de naar het westen afbuigende weg onder het restaurant en niet langs het castellum tussen de grachten en het badhuis door? Veel vragen die mogelijk bij de uitwerking van het vondstmateriaal beter geduid kunnen worden.

De komende week hebben de archeologen een week rust. De rioolbuizen en bijbehorende putten op de kruising met de Korte Molenstraat worden aangelegd, waarna de zone tussen de Korte Molenstraat en de Kerkstraat wordt aangepakt.

Meer weten van de archeologische opgravingen in Cuijk

Kijk op de pagina Archeologische vondsten Grotestraat Cuijk, of op de facebookpagina van de Werkgroep Archeologie Cuijk (Archeologie in Cuijk). Ook Omroep Brabant heeft een mooie reportage gemaakt bij de opgraving in de Grotestraat. Bekijk hier de reportage “Archeologen vallen van de ene verbazing in de andere: Cuijk was bepaald geen boerengat”.