Bekendmaking naam nieuwe grote gemeente

Publicatiedatum: Dinsdag 15 oktober 2019

De gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis vormen per 1 januari 2022 een nieuwe, grote gemeente. Vrijdag 18 oktober 2019 wordt rond 17.30 uur de naam van deze nieuwe gemeente live via de regionale tv- en radiozender Omroep Land van Cuijk bekend gemaakt. Ook via www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl en de Facebookpagina’s en Twitteraccounts van de drie gemeenten is dan te zien wat de nieuwe naam wordt (voor Cuijk: www.facebook.com/Cuijk2019 en @Cuijk).

Naamgevingscommissie

Inwoners zonden meer dan 1.000 suggesties voor een nieuwe naam in. De naamgevingscommissie bestaande uit negen inwoners uit de drie gemeenten, koos er onder leiding van René Bastiaanse drie uit. Van de ruim 55.000 stemgerechtigden brachten 20.149 inwoners hun stem uit op een van de drie namen. Hieronder de namen met de motivatie van de commissie nog eens op een rij.

Gemeente Land van Cuijk

heel veel inzenders van de drie gemeenten, dus ook die uit Boxmeer en Sint Anthonis, gaven de voorkeur aan de naam Land van Cuijk. De motivatie was tamelijk eensluidend: de naam is historisch correct, voelt vertrouwd aan, is ingeburgerd, ligt goed in het gehoor, sluit aan bij de toeristische promotie en bij de naamgeving van heel wat bedrijven en instellingen en is ten slotte ook toekomstbestendig: Grave en Mill kunnen zich er nu of later zo bij aansluiten.

Gemeente Maasbroek

deze naam geeft op subtiele maar treffende wijze de ligging aan van de nieuwe gemeente (tussen Peel en Maas). Een broek is namelijk een toponiem voor een drassig gebied dat veelvuldig in de regio voorkomt en is ontstaan door afwatering uit de Peel. Het broeklandschap is terug te vinden in zowel Cuijk, Boxmeer als Sint Anthonis en mag kenmerkend voor de streek worden genoemd.

Gemeente Maasheggen

het gebied is vorig jaar benoemd tot Unesco-biosfeergebied, hetgeen het uitzonderlijke karakter van het natuurgebied ook internationaal onderstreept. Door deze erkenning zal de naamsbekendheid ongetwijfeld groeien.