Boodschap van burgemeester Hillenaar: "We kunnen het in Cuijk"

Publicatiedatum: Dinsdag 17 maart 2020

Beste mensen,

Het is stil op straat. Stil in de scholen, de cafés, de restaurants, de sportclubs. Onwerkelijk stil. “Gebeurt dit echt?”, zo verwoordde onze minister-president in zijn toespraak tot alle landgenoten het gevoel van vervreemding dat velen zullen herkennen. We beleven ongewone tijden, met ongewone maatregelen. We weten niet voor hoe lang. We weten niet tegen welke prijs. We weten niet hoe het zal aflopen. We weten wel dat het nodig is en dat het iets vraagt van ons allemaal!

Graag wil ik namens het gemeentebestuur u veel sterkte wensen in deze onzekere tijd.

Natuurlijk gaan in eerste instantie mijn gedachten uit naar de mensen die getroffen zijn door het Coronavirus. Ik denk ook aan de kwetsbaren onder ons – ouderen en chronisch zieken – die we zoveel mogelijk tegen het virus moeten beschermen. De prijs die zij daarvoor moeten betalen is hoog. Er mag geen bezoek komen en de activiteiten van dagbesteding of de samenkomsten van de verschillende ouderenorganisaties zijn afgelast. Fysiek contact is nu niet mogelijk, maar sociaal contact kan ook op andere manieren: via de telefoon of internet. Of stuur gewoon eens heel ‘ouderwets’ een kaartje of een mooie tekening!

We denken deze dagen ook allemaal aan de mensen die werken in de zorg, in de ziekenhuizen, de verpleegtehuizen, de GGD, de Veiligheidsregio en op al die andere plekken in de frontlinie van de strijd tegen het virus. Ik spreek volgens mij namens de hele samenleving als ik zeg dat we jullie enorm dankbaar zijn! Ook de mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen om samenleving zoveel mogelijk draaiende te houden verdienen onze waardering.

De maatregelen grijpen diep in op ons dagelijkse doen. Mensen werken thuis. Veel kinderen zijn ook thuis, omdat de opvang en scholen dicht zijn. Onze flexibiliteit wordt op de proef gesteld. Ik hoop dat u ondanks de stress ook de kans weet te benutten extra tijd en aandacht voor elkaar te hebben. Voor de kinderen is dat hard nodig, nu er zo weinig mogelijkheden voor ontspanning en afleiding voor hen zijn.

Voor ondernemers is de huidige situatie buitengewoon spannend. Nu zoveel activiteiten zijn stilgelegd, drogen de inkomsten op, lopen de kosten door en komt een gezonde bedrijfsvoering al snel in gevaar. Laten we hopen dat het steunpakket waar het Rijk aan werkt, de nood in voldoende mate kan lenigen.

Als gemeente hebben we uiteraard ook onze werkzaamheden moeten aanpassen, om de continuïteit van de dienstverlening zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Praktische informatie daarover kunt u lezen op onze website. We proberen er zoveel mogelijk voor u te zijn. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw vragen te stellen of zorgen te delen.

Het zijn ongewone tijden, met ongewone maatregelen. We worden op de proef gesteld.. Het zal niet makkelijk zijn, maar we kunnen het in Cuijk. Ongewone situaties kunnen ook het beste in ons naar boven halen. En bedenk dat ongewone situaties soms juist vragen om gewoon te doen: gewoon rustig blijven, gewoon elkaar de ruimte geven en gewoon een beetje op elkaar letten!

Met vriendelijke groet,

Wim Hillenaar

Burgemeester van de gemeente Cuijk

Burgemeester Hillenaar voor het gemeentehuis in Cuijk