Brabants Landschap heeft groen licht voor de uitvoering van ErvenPlus2.0

Publicatiedatum: Donderdag 29 augustus 2019

Via een beschikkingsbrief heeft de Provincie Noord-Brabant ons laten weten financiële middelen beschikbaar te stellen om het project te ondersteunen. Alle toegezegde bijdragen van gemeenten voor het verbeteren van erven kunnen daarmee worden verdubbeld. En dat geldt ook voor de gemeente Cuijk. Bovendien is er ruimte voor werving, monitoring, communicatie en administratie. Daarmee kan een vervolg worden gegeven aan de eerste periode, die liep van 2016 t/m 2018. Brabants Landschap zal nauw samenwerken met Orbis, gemeenten, vrijwilligers en lokale natuurverenigingen.

Doel van het vervolgproject is het verbeteren van het leefgebied van erfbewonende soorten. Gezamenlijk willen we 500 landschappelijk waardevolle erven creëren met de steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen voor een hoge biodiversiteit. Denk daarbij aan het aanbrengen van beplanting, bieden van nestgelegenheid en het uitvoeren van andere soortgerichte maatregelen. Verder gaan we het belang van biodiversiteit op erven beter bekend maken en een monitoringsaanpak ontwikkelen om die biodiversiteit te meten. Een groot deel van de erfbewonende soorten neemt namelijk in aantal af, mede omdat het boerenland en de erven de laatste decennia veel grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden. Daar gaan we dus iets tegen doen.

Aan de nieuwe projectperiode, die zal lopen t/m 2021, zullen 24 gemeenten deelnemen: Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, Boxmeer, Breda, Cuijk, Deurne, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Heusden, Meijerijstad, Mill en St. Hubert, Moerdijk, Oirschot, Oisterwijk, Roosendaal, Someren, Tilburg, Uden en Vught. Afhankelijk van de wachtlijsten per gemeente, kunnen erfeigenaren zich aanmelden voor een speciale ‘erfscan’ via een online formulier.

Voor meer informatie: www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels.