Gebruikers leerlingenvervoer zeer tevreden

Publicatiedatum: Maandag 14 oktober 2019

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Maar niet alle kinderen kunnen zelfstandig naar hun school reizen door bijvoorbeeld ziekte of een handicap, of zijn aangewezen op een school voor speciaal onderwijs die soms (te) ver weg ligt. Het leerlingenvervoer biedt hier een oplossing voor. Afgelopen schooljaar maakten in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert 181 leerlingen gebruik van deze vorm van vervoer. Voor hen en voor hun ouders/verzorgers is het belangrijk dat het proces van ‘naar school gaan’ prettig verloopt. Om die reden hebben de gemeenten gezamenlijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze bracht, ook met het oog op de nieuwe aanbesteding die gaat lopen vanaf schooljaar 2020-2021, de sterke- en verbeterpunten van de huidige dienstverlening in beeld. De resultaten waren positief.

Bij het leerlingenvervoer spelen twee partijen een belangrijke rol: de vervoerder en de gemeente. De vervoerder zorgt voor veilig vervoer en de planning. De gemeente behandelt de aanvragen en zoekt een passende oplossing voor ieder kind. Vanwege de verschillen in taken en verantwoordelijkheden, is er onderscheid gemaakt tussen de tevredenheid over de vervoerder, en de gemeente.

Tevredenheid vervoerder

90% van de gebruikers ervaart het vervoer in de bus of taxi als goed/voldoende. De veiligheid van het vervoer wordt beoordeeld met een 8 als rapportcijfer en de algehele tevredenheid krijgt een 7,8. Wisselingen van chauffeurs worden als vervelend ervaren. Op dit moment heeft 82% van de leerlingen één of twee vaste chauffeurs. Het punt is onder de aandacht bij de vervoerder en wordt bij de nieuwe aanbesteding expliciet meegenomen. Andere verbeterpunten zijn efficiënte reisschema’s en communicatie bij wijzigingen.

Tevredenheid gemeente

Bij de gemeente is 9 op de 10 de gebruikers tevreden over de verkregen informatie bij het indienen van een aanvraag. Ook zijn zij goed/voldoende geholpen bij een vraag of klacht. Het meest tevreden zijn de gebruikers over de mate waarin de consulent van de gemeente de tijd nam (87%) maar ook de vriendelijkheid (83%), het begrip (82%) en het luisteren van de consulent (79%) worden gewaardeerd. Er is wel wens voor een minder complexe aanvraagprocedure met minder papierwerk, en een digitale aanvraag. De gemeente gaat komende tijd onderzoeken wat er mogelijk is.

Herhaling onderzoek

Aan de hand van het vorige klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer (2015-2016) is besloten één keer in de drie jaar een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Dit betekent dat er tegen het einde van schooljaar 2021-2022 een nieuw onderzoek uitgevoerd zal worden.