Géén bruiloft, verjaardag of jubileum in wijkgebouw of sportkantine

Publicatiedatum: Vrijdag 12 juli 2019

Voorkom teleurstellingen!

Geen privé feestjes

Onze wijkgebouwen, maar ook alle sportkantines in de gemeente Cuijk, hebben prima horecafaciliteiten. Daarmee kan een deel van de kosten van deze verder gesubsidieerde locaties worden bekostigd. Dat is prima en goed geregeld. Daarbij is echter ook afgesproken dat er in deze gebouwen alleen wijk- of sportclub-gebonden feesten mogen worden gehouden. Het is dus niet de bedoeling dat deze gebouwen worden gebruikt voor privé feestjes. Daarvoor moet u echt terecht bij een van de reguliere horecagelegenheden in Cuijk. Want ook met deze horecaondernemers hebben we afspraken gemaakt over wat er in wijkgebouwen en sportkantines mag en ook niet mag. Een gesubsidieerd wijkgebouw of gesubsidieerde sportkantine is namelijk géén eerlijke concurrent voor een gewone horeca ondernemer.

Boete en feest direct stilgelegd

Daarom houdt gemeente Cuijk controles op feesten die gehouden worden in een wijkgebouw of sportkantine. Blijkt dat het feest er volgens de regels niet mag worden gehouden, dan wordt het feest direct stilgelegd. En dat is natuurlijk jammer voor een bruiloft, verjaardag of jubileum. Bovendien kan het wijkgebouw of de sportkantine een forse boete krijgen. Voorkom dus die teleurstelling en kies voor een echte horeca locatie voor uw feest!