Gemeente Cuijk blij met verkeersgraffiti

Publicatiedatum: Vrijdag 17 juli 2020

Afbeelding spelende kinderen vermindert snelheid

Medewerker van de gemeente brengt straat afbeeldingen aan

Meestal zijn gemeenten niet blij met graffiti, Maar deze bijzondere en legale straatvariant valt wél in de smaak.

Naar aanleiding van de provinciale campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’ heeft de gemeente Cuijk in oktober 2019 op diverse plekken in de gemeente afbeeldingen van spelende kinderen aan laten brengen op de weg. Het gaat om de Zoetsmeerweg in Haps, de Molenstraat in Beers en de Katwijkseweg, Maasboulevard, Hagelkruis en Lavendel in Cuijk. Gedragsexperimenten wezen uit dat deze vorm van straatgraffiti de snelheid van weggebruikers aanzienlijk kan verminderen. Het project kwam mede tot stand door subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Nieuwe afbeeldingen

Wegens het succes van de eerder aangebrachte verkeersgraffiti worden nu opnieuw afbeeldingen op het wegdek aangebracht. Deze keer in de Sint Annastraat en Grotestraat in Cuijk en de Koebakstraat in Vianen. Als het weer het toelaat – het moet droog zijn – worden de afbeeldingen ergens in week 31 geplaatst. Ook voor deze nieuwe reeks afbeeldingen stelde de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar.

Weggebruikers

De afgelopen jaren heeft de gemeente Cuijk veel geïnvesteerd in het aanpassen van diverse wegen en kruispunten. Maar wanneer het aankomt op veiligheid op de weg, spelen met name de weggebruikers zelf een grote rol. Als iedereen zich aan de verkeersregels en -tekens zou houden, zou het aantal onveilige situaties sterk verminderen. Om deze reden experimenteren overheden met (alternatieve) manieren van gedragsbeïnvloeding in het verkeer, bijvoorbeeld met straatgraffiti.

Straatgraffiti

Uit onderzoek van ANDC en provincie Noord-Brabant blijkt dat een afbeelding van spelende kinderen op de weg ervoor kan zorgen dat weggebruikers hun snelheid minderen. Op de testlocatie in Drunen reden de mensen in een voormeting gemiddeld 52 km per uur waar 30 km per uur toegestaan is. Na het aanbrengen van de gronduiting nam dit met 10 km per uur af. Toen de afbeeldingen een half jaar later waren verdwenen, waren de resultaten nog steeds hetzelfde. De mensen bleven zachter rijden, vermoedelijk omdat het gedrag is geconditioneerd. De afbeelding met spelende kinderen lijkt de meeste invloed te hebben op weggebruikers die onbewust te hard rijden, doordat er plotseling actieve aandacht wordt gevraagd voor o.a. de gereden snelheid. Daar komt bij dat kinderen kwetsbaar zijn en veel mensen van nature geneigd zullen zijn om (onbewust) voor bescherming te zorgen. Dit kan eveneens resulteren in een lagere snelheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het belang van het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid wordt in het nieuwe strategische plan Verkeersveiligheid 2030 als belangrijke pijler gezien om de verkeersveiligheid te verbeteren. Alleen door samen te werken, kunnen overheden, maatschappelijke partijen en verkeersdeelnemers de veiligheid in het verkeer verbete­ren; iedere partij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kennis.

Campagne logo provincie Noord Brabant