Gemeente Cuijk maakt CPO-woningen mogelijk bij Cuijkse Cantheelen

Publicatiedatum: Woensdag 20 mei 2020

De gemeente Cuijk heeft overeenstemming bereikt met woningcorporatie Mooiland over de aan- en verkoop van een aantal nog niet ontwikkelde gronden bij de Cuijkse Cantheelen. Voor de gronden die de gemeente Cuijk overneemt van Mooiland, maakt de gemeente afspraken met twee groepen inwoners die hier seniorenwoningen willen bouwen volgens het CPO-principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Wethouder Maarten Jilisen: “Wij vinden het belangrijk om letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden aan dit soort particuliere initiatieven.”

Nieuwe overeenkomst

De gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland werken samen in de ontwikkeling van het woon/zorggebied de Cuijkse Cantheelen, dat inmiddels grotendeels is gerealiseerd. Sinds een aantal jaar mag Mooiland geen commerciële woningbouw meer realiseren, dus ook niet in de Cuijkse Cantheelen. Voor enkele nog niet ontwikkelde deelgebieden is nu een nieuwe overeenkomst opgesteld tot grondruil en een gedeeltelijke aanpassing van afspraken. Zo neemt Mooiland enkele gebieden over van de gemeente om deels sociale woningbouw te realiseren en deels te verkopen aan derden voor het realiseren van koopwoningen. De gemeente neemt op haar beurt gronden over van Mooiland.

CPO Cuijkse Cantheelen

Voor twee deelgebieden die de gemeente overneemt, is concrete belangstelling vanuit twee groepen inwoners die hier graag in eigen beheer seniorenwoningen willen bouwen. Het gaat om in totaal circa 20 seniorenwoningen die ten noorden en zuiden van de weg ’t Bijltje gebouwd moeten gaan worden. De beide CPO-groepen worden begeleid door (externe) deskundigen en hebben voldoende kandidaat-leden voor de te realiseren woningen. Wethouder Maarten Jilisen: “Gezien de concrete belangstelling van de CPO-groepen én de volkshuisvestelijke wens tot het bouwen van meer seniorenwoningen, werken wij hier als gemeente graag aan mee om dit mogelijk te maken.”