Goed idee? Doe er iets mee! Nieuw: Subsidie Maatschappelijke Initiatieven

Publicatiedatum: Vrijdag 15 november 2019

De gemeente Cuijk heeft het gemeentelijke subsidiestelsel uitgebreid met de Beleidsregel Subsidie Maatschappelijke Initiatieven. Met deze subsidie wil de gemeente vernieuwende of bijzondere culturele, sportieve of andere maatschappelijke initiatieven ondersteunen. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er moet gebeuren om hun omgeving nóg fijner te maken. Met de subsidie maatschappelijke initiatieven krijgen goede ideeën een steuntje in de rug. Heeft u een ook goed idee? Lees dan onderstaande voorwaarden en dien hier uw aanvraag in.

Met de subsidie burgerinitiatieven willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed, maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

Het is prettig leven in de gemeente Cuijk

  1. Bewoners zijn betrokken en mede verantwoordelijk voor hun eigen woon- en leefomgeving;
  2. De leefbaarheid in de dorpen en wijken wordt in stand gehouden en versterkt.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

  1. Jeugd kan opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving;
  2. Bewegen voor jong en oud wordt bevorderd en gestimuleerd

Hoe mooi is onze gemeente

  1. Kunst en Cultuur is voor iedereen op een zodanig wijze toegankelijk dat kennis kan worden opgedaan, overgedragen en deel kan worden genomen aan hierbij behoren activiteiten;
  2. De gemeente Cuijk is op een positieve manier op de kaart gezet en trekt bezoekers aan.

Wij helpen elkaar

  1. Er is een sterk arsenaal aan vrijwilligers. Zij zetten zich in voor alle inwoners op het gebied van zorg, welzijn en educatie;
  2. Mensen met een beperking kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten binnen het verenigingsleven;
  3. Versterken van de sociale cohesie in de wijk/het dorp.

Waarom

De gemeente Cuijk streeft naar een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een prettige leefomgeving waar mensen elkaar kennen, naar elkaar omkijken en meedoen aan activiteiten, of door iets voor een ander te betekenen. De gemeente wil haar inwoners, organisaties en verenigingen met deze subsidie graag inspireren, faciliteren en stimuleren om een actieve(re) bijdrage te leveren aan de maatschappij en de samenredzaamheid.

Aanvragen

U kunt hier het digitale aanvraagformulier invullen om de Subsidie Maatschappelijke Initiatieven aan te vragen. Bij vragen kunt u bellen naar: 0485-396600.