Herinrichting Grotestraat gaat beginnen

Publicatiedatum: Vrijdag 1 september 2017

De herinrichting van de Grotestraat staat op het punt van beginnen. Daarmee start feitelijk ook een meerjarig project waarbij het centrum van Cuijk (o.a. de Grotestraat, Korte Molenstraat, Louis Jansenplein en Molenstraat) een geweldige facelift krijgt. Zo ontstaat nieuw elan en wordt het centrum nog aantrekkelijker om te winkelen of om uit te gaan. 

Werk in uitvoering!

Op 18 september aanstaande begint de herinrichting van de Grotestraat. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd. Telkens wordt een straatlengte van ongeveer 150 meter aangepakt, te beginnen aan de zijde van de Deken van den Ackerhof. Stapsgewijs 'schuift' de herinrichting van de Grotestraat op tot aan de Markt. Als de herinrichting voorspoedig verloopt dan is het werk eind maart 2018 gereed. Dan moeten er echter geen strenge vorst of andere omstandigheden optreden die het werk belemmeren. Er is ook rekening gehouden met archeologisch onderzoek, omdat de Grotestraat in dat opzicht een waardevol gebied is. Maar of dat van invloed is op de planning is niet exact in te schatten. Uiteraard worden belanghebbenden geinformeerd als het werk vertraging oploopt. Hoe dan ook vragen aannemer en gemeente bij voorbaat uw begrip voor eventuele overlast tijdens of door het werk. 

Wat gaat er gebeuren?

De Grotestraat wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Loopstroken, parkeerplaatsen en de rijbaan worden uitgevoerd in gebakken klinkers. Van het begin tot het einde van de straat wordt een brede strook bestrating van graniet aangebracht, waarin het straatmeubilair en de bomen hun plek krijgen. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds worden werkzaamheden uitgevoerd. Het rioolstelsel in de Grotestraat wordt verbeterd, door een vergroting van de buizen en de aanleg van een infiltratieriool om het regenwater in de bodem te laten infiltreren. Dit wordt gedaan onder archeologische begeleiding. Daarnaast gaat Brabant Water de waterleiding vervangen en wordt er glasvezel aangelegd. Ook in dat opzicht is de Grotestraat dan weer up-to-date. De straat wordt verfraaid met nieuw, robuust straatmeubilair met een link naar het Romeins verleden van Cuijk. Er worden nieuwe lichtmasten geplaatst en in het winkelgebied worden nieuwe bomen geplant.

Tijdens informatieavonden, een inloopbijeenkomst en via individuele gesprekken zijn onder andere ondernemers in het centrum en aanwonenden over de plannen geinformeerd. Geinteresseerden kunnen voor een impressie kijken op www.cuijk.nl/herinrichting-centrum.

Aannemer

Het werk wordt uitgevoerd door een lokale ondernemer: Infrascoop. Tijdens de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van de ondernemers, het dagelijks functioneren van het centrum en met evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de aankomst van Sinterklaas of de Kuukse elfkroegetocht. Tijdens dit soort evenementen moet soms de doorgang maar in ieder geval altijd de veiligheid gewaarborgd zijn. Infrascoop en de gemeente gaan samen de communicatie over de uitvoering van het werk op zich nemen. Belanghebbenden zijn door de aannemer uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens de uitvoering van het werk vestigt Infrascoop een informatie- en inlooppunt in een leegstaand pand aan de Grotestraat waar iedereen gedurende de herinrichting van de Grotestraat met vragen, opmerkingen of klachten terecht kan. Dit inlooppunt is te vinden in de Grotestraat 36 (waar voorheen 't Kelderke was gevestigd). Over deze en allerlei andere relevante zaken voor de uitvoering, worden belanghebbenden rechtstreeks door Infrascoop geinformeerd. 

Informatie

Heeft u vragen over het werk, neem dan contact op met Infrascoop, Marijn Lind, Projectleider, 06-42045776, Marijn.lind@infrascoop.nl.

Heeft u vragen van meer algemene aard, neem dan contact op met de gemeente Cuijk, Henk Ruijs, communicatieadviseur, tel 0485 - 396600, henk.ruijs@cgm.nl

 

Foto-onderschrift: Impressie van heringerichte Grotestraat vanaf de zijde van de Deken van den Ackerhof.