Herontwikkeling locatie van Schaijik Grotestraat stap dichterbij

Publicatiedatum: Vrijdag 5 juni 2020

In opdracht van de gemeenteraad is het Cuijkse college van B en W al enige tijd intensief bezig met de herontwikkeling van het gebied Grotestraat Zuid.

Naast de deellocaties Nutricia en Merletcollege, is hierbij ook gekeken naar de mogelijkheid om het winkelgebied Van Schaijik (met onder andere de supermarkt Jan Linders, de Bristol en fietswinkel Bike Totaal) mee te nemen bij de geplande nieuwe invulling. Het college heeft de afgelopen periode gesproken met de eigenaar, de familie Van Schaijik. Wethouder Maarten Jilisen: “We hebben na meerdere positief verlopen gesprekken met de familie Van Schaijik overeenstemming bereikt over de belangrijkste uitgangspunten van een mogelijke herontwikkeling van deze locatie. De komende weken heeft de gemeenteraad de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.”Ook de familie Van Schaijik is positief over de plannen: “Dit is echt een unieke kans om de huidige locatie te transformeren naar een prachtige en toekomstbestendige woonomgeving.”

Nieuw programma

De uitgangspunten waarover de gemeente en Van Schaijik overeenstemming hebben bereikt zijn vertaald naar een zogenaamde anterieure overeenkomst. In zo’n overeenkomst worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan of afspraken over wat de gemeente doet en welke kosten de eigenaar/ontwikkelaar op zich neemt. Uitgangspunt hierbij is dat deze nieuwe ontwikkeling op de huidige locatie zal worden gerealiseerd. Vervolgens werkt de gemeente Cuijk mee aan een nieuw bouwprogramma, waarin het aantal vierkante meters voor detailhandel wordt teruggebracht van de huidige 11.000 m2 naar 5.500 m2. In ruil voor minder detailhandel mogen dan in dit deelgebied aanvullend maximaal 100 woningen worden gebouwd.

Win-winsituatie

Naast een optimalisatie van de supermarkt Jan Linders, zullen ook Bristol en Bike Totaal op deze locatie aanblijven. Daarnaast komt er binnen de nieuwe detailhandelsfunctie ruimte voor andere functies, zoals longstay-appartementen (accommodaties die extra voorzieningen bieden ten opzichte van standaard appartementen, speciaal voor gasten die langer verblijven) en kleinschalige leisure (kleine, commerciële vrijetijdsvoorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld sport of een kinder-speelfunctie). “Voor deze verruiming in het programma moet het bestemmingsplan nog wel worden aangepast”, aldus wethouder Jilisen. Win-winsituatie Mochten de plannen doorgaan zoals geschetst, dan wordt het hele gebied Grotestraat Zuid straks dus gevormd door de drie locaties Nutricia, Merletcollege en Van Schaijik. Wethouder Jilisen: “De locatie Van Schaijik sluit wat ons betreft stedenbouwkundig perfect aan bij de kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het gehele zuidelijke deel van de Grotestraat, inclusief de locaties Nutricia en Merletcollege. En er is ook echt sprake van een win-winsituatie. De familie Van Schaijik kan zijn eigendom her-ontwikkelen tot een toekomstbestendig vastgoed, terwijl de gemeente het hele zuidelijke gebied van de Grotestraat voor het grootste deel kan her-ontwikkelen tot een hoogwaardig woongebied. En dat gebied sluit straks dan ook nog eens naadloos aan bij de gemeentelijke centrumvisie, die we met z’n allen voor ogen hebben.”

Planning

Ondanks dat er nog een weg te gaan is, kijkt de familie Van Schaijik graag vooruit: “Na het verwerken van de eventuele wensen en bedenkingen van de Cuijkse gemeenteraad, hopen we in juli 2020 de anterieure overeenkomst met de gemeente te kunnen ondertekenen. Daarna volgt de procedure rond het bestemmingsplan, die zoals het er nu naar uitziet in de loop van 2022 door de gemeenteraad zou kunnen worden vastgesteld.” Wethouder Jilisen: “Voor de locaties Nutricia en Merletcollege kan het bestemmingsplan in 2021 gereed zijn, waarna in 2022 eventueel wordt gestart met sloop, bodemonderzoek en archeologie. Een mooi vooruitzicht voor onze gemeente en gemeenschap.”