Herplant diverse boomlanen in het buitengebied

Publicatiedatum: Dinsdag 5 november 2019

De gemeente Cuijk vindt een duurzaam bomenbestand belangrijk. In de afgelopen jaren zijn langs diverse straten in het buitengebied gaten gevallen in de bomenrijen omdat er om verschillende redenen soms bomen gekapt moeten worden. Het is echter belangrijk dat de bomenrijen hersteld worden.

Herplantplicht

De Natuurbeschermingswet legt hiervoor soms ook herplantplicht op. In het kader van het bevorderen van de biodiversiteit is ervoor gekozen om in bestaande bomenrijen juist andere boomsoorten aan te planten. Hierdoor krijgen we een gezonder bomenbestand dat minder gevoelig wordt voor ziekten of plagen.

Boomlanen aanvullen

Wij gaan dit najaar en komend voorjaar, als het weer het toe laat, in onderstaande straten de boomlanen waar mogelijk aanvullen. De locaties kunt u bekijken op de plattegrond (PDF).

Locatie Plaats Straat Aantal Soort
 1  Beers  Broekkant, onverhard  3  Castanea Sative (Tamme kastanje)
 2  Beers  Broekkant, verhard kant Mill  5  Fagus Sylvatica (Beuk)
 3  Beers  Broekkant, verhard kant Leuvert  4  Quercus Cerris (Eik)
 4  Beers  Graafsedijk, Beers - Grave  9  Alnus Glutinosa (Els)
 5  Beers  Milseweg  3  Fagus Sylvatica (Beuk)
 6  Beers  Sterrenbos, zandpad  4  Tilia Europaea (Linde)
 7  Beers  Sterrenbos, weg  5  Fagus Sylvatica (Beuk)
 8  Beers  Vianenstraat  3  Tilia Europaea (Linde)
 9  Haps  Dorsheseweg  2  Carpinus (Haagbeuk)
 10  Haps  Grote Dorshees  3  Alnus Glutinosa (Els)
 11  Haps  Hoefseweg  8  Fagus Sylvatica (Beuk)
 12  Haps  Schuttersweg  4  Carpinus (Haagbeuk)
 13  Haps  Zoetsmeerweg  5  Robinia Pseudoaca (Acacia)
 14  Linden  Dommelsvoort  2  Tilia Europaea (linde)
 15  Linden  Steegstraat  3  Tilia Europaea (Linde)
 16  Sint Agatha  Drogesestraat  5  Salix Alba (Wilg)
 17  Sint Agatha  Odiliadijk  2  Tilia Europaea (Linde)
 18  Viannen  Grensweg  6  Corylus Colurna (Boomhazelaar)
 19  Vianen  Graafsedijk, Vianen  9  Tilia Europaea (Linde)

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Burgman via het algemene telefoonnummer 0485-396600.