Hoogwater Cuijk

Publicatiedatum: Dinsdag 20 juli 2021

Algemene contactinformatie

Waterstanden (Rijkswaterstaat)

 • Actuele waterstanden bekijken: https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/publiek/
 • Heeft u een vraag over de waterstand van de Maas en bijvoorbeeld de eventuele gevolgen voor het overstromen van de uiterwaarden, neem dan contact op met het infocentrum hoogwater van Rijkswaterstaat via 088 - 79 74 323 en 088 - 79 74 321.

Waterschap Aa en Maas

 • Ook het waterschap Aa en Maas is bereikbaar voor vragen. Bekijk eerst of uw vraag beantwoord wordt in deze lijst van veelgestelde vragen:
  QA waterschap: https://www.aaenmaas.nl/liveblog-hoogwater-maas/hoogwater-maas/
 • Telefonische bereikbaarheid Waterschap: 088-17 88 000 (Ook bereikbaar tijdens het weekend van 9.00 uur - 17.00 uur op). 

Gemeente

Vragen aan de gemeente kunt u stellen via telefoonnummer:

 • Cuijk: 0485-396600
 • Grave: 0486-477277
 • De gemeente is op zondag 18 juli van 9.00 uur tot 21.00 uur te bereiken. Buiten kantooruren krijgt u een bandje te horen met het calamiteitennummer. Gebruik dit nummer alleen voor dringende zaken.

Liveblog (dit liveblog is inmiddels gesloten)

Woensdag 21 juli 16.45 uur

Het water zakt gestaag en is weer binnen de oevers. De Maaskade wordt schoongemaakt en is uiterlijk vrijdag weer toegankelijk voor publiek.

Alle wegen zijn weer toegankelijk.

Dinsdag 20 juli 13.15 uur

De Maaskade is vanwege het hoog water nog steeds afgesloten. Zodra het mogelijk is worden de opruimwerkzaamheden gestart. We hopen dit weekend de Maaskade weer voor publiek toegankelijk te kunnen maken. De Maasboulevard is inmiddels weer toegankelijk voor verkeer.

Maandag 19 juli 09.10 uur

In zowel de gemeente Cuijk als de gemeente Grave heeft de Maas gisteravond en vannacht de hoogste waterstand bereikt. Inmiddels is het water weer heel langzaam aan het zakken. Naar verwachting zal aanstaande woensdag weer een enigszins normaal peil zijn bereikt.

De verkeersmaatregelen die her en der zijn getroffen, blijven voorlopig van kracht. Nu het water zich terugtrekt zullen deze wegen eerst geïnspecteerd worden en eventueel ontdaan van achtergebleven slib en drijfvuil.

De telefonische bereikbaarheid van de gemeenten Cuijk en Grave wordt weer teruggebracht tot de normale kantooruren. Buiten de kantooruren is – zoals altijd – het calamiteitennummer te bereiken; 06-51352687.

Zondag 18 juli 19.47 uur (aanvulling bericht 17.35 uur)

In Katwijk/Linden worden de Hoge Voort, de Lommerstraat en een gedeelte van de Hardweg afgezet. Deze straten worden afgezet voor al het verkeer dus ook voor voetgangers en fietsers.

In de Lommerstraat levert een aanwezige dassenburcht gevaar op voor de dijk. Er bestaat gevaar voor piping. Dat betekent dat door de gangen die door de dassen zijn gegraven water kan gaan stromen. Dat kan de dijk verzwakken.

Het waterschap gaat een nooddijk van klei leggen van zo'n 300 meter lang. Daarbij moet de dassenburcht als verloren worden beschouwd. Mocht er nog een das in de burcht aanwezig zijn; er wordt voor het dier een ontsnappingsmogelijkheid vrijgehouden. 

Zondag 18 juli 11.35 uur

Sommige wegen zijn afgesloten met borden ivm met de onveilige verkeerssituatie. Wij krijgen signalen dat deze borden worden weggehaald en/of worden genegeerd. Deze wegen zijn echter niet voor niets afgesloten. Het gaat ook om uw veiligheid. Blijf bij voorkeur weg bij de kades. Mocht u de noodzaak voelen om toch te gaan kijken, ga dan te voet of met de fiets ivm de onveilige verkeerssituatie. 

Zondag 18 juli 09.00 uur

Het Waterschap Aa en Maas heeft in kaart gebracht wat de verwachte waterstanden zijn van de Maas ten opzichte van de Maasdijk. Dus: hoe hoog komt het water te staan? De verwachtingen variëren en het Waterschap geeft het kaartmateriaal regelmatig een update.
Zie: https://www.aaenmaas.nl/liveblog-hoogwater-maas/kaartmateriaal-maaswaterstanden-17-07-23/.

Zaterdag 17 juli 18.30 uur

-Enkele buitendijkse woningen zijn uit voorzorg geholpen met zandzakken. 

De gemeente heeft zandzakken op voorraad, deze worden ingezet bij eventuele calamiteiten. Vooralsnog is dat niet nodig.

-Met de stijging van het hoogwater kan het kwelwater (grondwater) ook gaan stijgen. Houd dit goed in de gaten. Mocht u hier signalen van zien, bel dan meteen met de gemeente. 

De telefooncentrales van de gemeenten Grave en Cuijk zijn vandaag (17 juli) en morgen (18 juli) van 9.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar.

 • Cuijk: 0485-396600
 • Grave: 0486-477277

Buiten kantooruren krijgt u een bandje te horen met het calamiteitennummer. Gebruik dit nummer alleen voor dringende zaken.

 • Er wordt dringend verzocht weg te blijven van de kades. Voornamelijk de grote hoeveelheid geparkeerde auto’s zorgt voor gevaarlijke (verkeers)situaties. Mocht u dan toch de noodzaak voelen om te gaan kijken, kom dan te voet of met de fiets. We hopen op ieders medewerking om het veilig te houden. 

 • Volg de actuele berichtgeving over het hoog water op de website van Waterschap Aa en Maas.

https://www.aaenmaas.nl/liveblog-hoogwater-maas/

Zaterdag 17 juli 15:10 uur

Bereikbaarheid Waterschap Aa en Maas. Inzet belteam voor vragen over hoogwater. Ook bereikbaar tijdens het weekend van 9.00 uur - 17.00 uur op 088-17 88 000.

Zaterdag 17 juli: 10.20 uur

 • Ook vandaag telefonische bereikbaarheid van gemeentehuis voor vragen en meldingen hoogwater: Cuijk: 0485-396600.
 • Er vinden extra inspecties langs de dijken plaats om te kijken of er beschadigingen zijn aan de dijk of situaties die een beschadiging kunnen veroorzaken.
 • Waarschuwing om niet te gaan zwemmen in De Maas of water dat hiermee in verbinding staat. De stroming is nu zeer gevaarlijk en er drijft van alles in het water.
 • Er is veel verschillende berichtgeving over wanneer de hoogste stand onze gemeente bereikt. Kijk op https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/publiek/ voor de actuele standen.
 • Alle fietspaden en dijkwegen zijn inmiddels afgesloten met uitzondering van Maasboulevard Cuijk.
 • De Provinciale weg bij Grave (dijk) is vanaf vanmiddag tijdelijk een 30 km zone. Dit wordt met borden aangegeven.

Vrijdag 16 juli: 19.48 uur

Enkele laag gelegen wegen zijn uit voorzorg afgesloten met hekken en borden. Blijf hier zoveel mogelijk weg. De wegen zijn niet voor niets afgesloten. Het gaat ook om uw veiligheid.

Vrijdag 16 juli: 19.43 uur

We hebben vragen gekregen over mogelijke evacuatie. Dat is met de te verwachten waterstanden in onze gemeente niet aan de orde. Mocht de situatie veranderen brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Vrijdag 16 juli: 16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid van gemeentehuis voor vragen en meldingen hoogwater:  zaterdag 17 juli en zondag 18 juli van 9.00 tot 21.00 uur.

Vrijdag 16 juli: 15.40 uur

In onderstaande Q&A staan vragen en antwoorden met betrekking tot de waterstand in onze regio. Deze vragenlijst wordt steeds aangevuld op basis van veelgestelde vragen.

Vrijdag 16 juli: 12.40 uur

Telefonische bereikbaarheid van gemeentehuis voor vragen en meldingen hoogwater:

 • Cuijk: 0485-396600
 • Grave: 0486-477277

Buiten kantooruren krijgt u een bandje te horen met het calamiteitennummer. Gebruik dit nummer alleen voor dringende zaken.

Vrijdag 16 juli: 11.40 uur

De coupure (onderbreking in de waterkering) bij de Maaskade Cuijk is dichtgezet. Ook worden en zijn hier en daar overstorten van rioleringen afgesloten.

Vrijdag 16 juli: 10.30 uur

Gelet op het hoogwater dat op de gemeente Cuijk afkomt is het hoogwaterprotocol in werking getreden. In dit protocol staat welke maatregelen worden genomen als het water gaat stijgen. Denk daarbij aan het afsluiten van laaggelegen wegen en fietspaden, het sluiten van de Keersluis in Katwijk, het sluiten van overstorten van riolen en dergelijke.

Vrijdag 16 juli; 10.15 uur

Vanwege het stijgende water in de Maas wordt hier een liveblog gestart. Via dit blog houden we u op de hoogte van de situatie in de gemeente Cuijk en de maatregelen die worden genomen.

Q&A 16 juli 2021 - 15.40 uur

Q & A Algemeen

In onderstaande Q&A staan vragen en antwoorden met betrekking tot de waterstand in onze regio. Deze vragenlijst wordt de komende tijd steeds aangevuld op basis van veelgestelde vragen.

Situatie in Brabant

Wat is er aan de hand mbt de waterstand?

Door extreme regenval in het stroomgebied van de Maas moet de Maas grote hoeveelheden water afvoeren. Dit veroorzaakt een zogenaamde Maaswatergolf. Deze is nu naar Brabant onderweg. De piek van de golf wordt dit weekend in het werkgebied van Aa en Maas verwacht. Op dit moment is de inschatting dat er tijdens de piek >3.000 m3 (3 miljoen liter) per seconde door de Maas stroomt. Dat is ongeveer 60% van wat de Maas aan kan in Brabant. De verwachting is daarom dat er geen problemen ontstaan vanuit de Maas.

Dit geldt ook voor het watersysteem. Tot nu toe heeft de regen van de afgelopen dagen en vandaag  niet tot grote problemen geleid. De verwachting is dat dat ook de komende dagen niet gebeurt. De sloten en beken kunnen de regen voldoende opvangen. Hiervoor is wel een aantal maatregelen getroffen.(Bron: waterschap Aa en Maas)

Levert het hoog water ook nog problemen op voor Brabant?

Er valt veel regen in het Zuiden van het land en een uitzonderlijke Maasgolf is onderweg. Uitgaand van de huidige verwachtingen levert dit echter geen grote problemen op in onze regio, het werkgebied van waterschap Aa en Maas. Het waterschap treft momenteel wel een aantal maatregelen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen

(Bron waterschap Aa en Maas; https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2021/juli/uitzonderlijke-piek-maaswater-controle/)

Wat zijn die maatregelen dan?

Kijk voor de actuele maatregelen op de website van het waterscha Aa en Maas:

https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2021/juli/uitzonderlijke-piek-maaswater-controle/

Of volg het liveblog:

https://www.aaenmaas.nl/liveblog-hoogwater-maas/

Wat is het nut van stuwen?

Normaal staan ze omhoog. Daarmee wordt de waterstand in de Maas geregeld en kan die constant worden gehouden. Maar de vloedgolf die door de hevige regenval van de afgelopen dagen wordt veroorzaakt, moet wel weg kunnen. Door het strijken van de stuwen kan er meer water weg, maar kan dat nog wel worden gereguleerd.

Waar kan ik de actuele waterstanden vinden?

Kijk hiervoor op de website: https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/publiek/

Of volg de nieuwsberichten op: https://www.rijkswaterstaat.nl/

Bij wateroverlast

Ik heb water in de kelder/woning/tuin, wie moet ik bellen nu?

Op het moment dat er water binnen is gelopen kan er weinig acuuts worden gedaan. Bel vooral geen 112 maar wanneer assistentie benodigd het regionale nummer van de brandweer op 0900-0904.

Er is een putdeksel losgekomen van het riool en dit ligt nu open.

Maak een melding aan via de website/telefoniste/mijngemeenteapp en we komen zsm om veiligheidsmaatregelen te nemen. Loop of rijd niet over ondergelopen straten. Sommige putten kunnen gemakkelijk openliggen en kan zeer gevaarlijk zijn.

Aanvulling Q&A 16 juli 2021 - 20.00 uur

Wanneer gaat de Keersluis dicht?

De keersluis is nu dicht. Als het water weer gezakt is tot 8,90+ NAP gaat deze weer open.    

Is de Keersluis niet te laag? In 1993 en 1995 ging het water daar namelijk overheen. Nu wordt nog hoger verwacht, komt dat wel goed?

De deuren van de keersluis zijn ondertussen verhoogd waarmee dit probleem ondervangen is.

Mensen met eigen bootje op de Nielt/ Heeswijkse Kampen, liggen die veilig of moeten die verplaatst worden?

Deze liggen veilig achter de keersluis. Het water stijgt daar niet omdat de Keersluis is gesloten.