Informatieavond over herinrichting Kerkstraat Haps

Publicatiedatum: Vrijdag 8 november 2019

Donderdag 21 november 2019 organiseert de gemeente Cuijk een informatieavond over de voorgenomen herinrichting van de Kerkstraat in Haps. Inwoners van Haps zijn van harte uitgenodigd zich deze avond te laten informeren over de meest actuele stand van zaken. Ook de aanpassing van enkele wegen die naar het dorp leiden wordt deze avond toegelicht. De bijeenkomst begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en wordt gehouden in De Stappert, Beerseweg 2 in Haps.

Onderzoek

Tijdens een eerdere inwonersbijeenkomst ging de gemeente (samen met het bureau LOS stadomland uit Vught) in gesprek met de Hapsenaren over de herinrichting van de Kerkstraat en hun wensen daarover. Het eerste ontwerp dat toen is gepresenteerd, werd door veel inwoners op hoofdlijnen gewaardeerd. Een aantal direct aanwonenden gaf aan andere ideeën te hebben. Om hieraan zoveel als mogelijk tegemoet te kunnen komen, zijn diverse gesprekken gevoerd en heeft nader onderzoek plaatsgevonden (onder andere naar geluid, trillingen en wateroverlast). In de tussentijd is de klankbordgroep (in overleg met de dorpsraad opgezet) meerdere keren bij elkaar gekomen.

Eindbeeld

Bij haar laatste bijeenkomst was de klankbordgroep positief over het aangepaste, verbeterde ontwerp. Dit ontwerp wordt op 21 november 2019 aan de Hapsenaren gepresenteerd en laat een eindbeeld zien. De verwachting is dat het plan gefaseerd zal worden uitgevoerd, onder andere omdat de financiële dekking voor het hele plan nog niet rond is. Na de bijeenkomst zal het gepresenteerde plan verder worden uitgewerkt naar een zogenaamd ‘technisch ontwerp’.

Verkeersstromen

Behalve de herinrichting van de Kerkstraat komt tijdens deze avond ook de aanpassing van enkele wegen in en naar het dorp aan bod. Door de aanleg van de randweg, de herinrichting van de Kerkstraat en de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker, zijn de verkeersstromen in en rond Haps gewijzigd en zijn wegfuncties veranderd. Door deze veranderingen is het noodzakelijk dat de weginrichting van enkele wegen in en naar Haps worden aangepast.

Hierbij gaat het vooral om:

  1. De kruising Kalkhofseweg-Oeffeltseweg-Kerkstraat
  2. De aanleg van een verkeersplateau ter hoogte van de komgrens bij de Sint Hubertseweg-Zoetendaalstraat
  3. Aanpassingen aan de Cuijkseweg tussen Haps en Cuijk

Programma

De bijeenkomst op 21 november 2019 begint om 19.00 uur met een presentatie over de plannen voor de aanpassing van de hiervoor genoemde wegen in en naar Haps. Vanaf ongeveer 19.30 uur (tot circa 21.30 uur) komen de plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat aan bod. Kunt u er niet bij zijn? Geen nood. Alle gepresenteerde tekeningen worden na de bijeenkomst gepubliceerd op de projectwebsite haps.onzegebiedsvisie.nl.

We hopen veel inwoners van Haps op 21 november 2019 te mogen verwelkomen in De Stappert. Er is met veel enthousiasme en door meerdere partijen aan de plannen gewerkt. Het is tijd dat we echt aan de slag gaan met de uitvoering en dat Haps het dorpshart krijgt dat het verdient.