Informatieavond parkeerplaatsen Lavendelplein 5 september 2019

Publicatiedatum: Vrijdag 2 augustus 2019

Op donderdag 5 september 2019 wordt een informatieavond georganiseerd over de realisatie van parkeerplaatsen op het Lavendelplein te Cuijk. Omwonenden en andere belanghebbenden of belangstellenden zijn van harte welkom in de raadszaal van de gemeente Cuijk, Louis Jansenplein 1. Aanvang 19.00 uur.

Parkeerplaatsen

Eerder dit jaar zijn omwonenden geïnformeerd over het voornemen om 35 parkeerplaatsen te realiseren op het Lavendelplein. Verschillende bewoners en ondernemers van de Lavendel en de omgeving van het Lavendelplein lieten ons echter meermaals weten dat er wat hen betreft een groeiende behoefte is aan meer parkeerplaatsen in de omgeving. Daarom is een plan voor extra parkeerruimte uitgewerkt. De 13 parkeerplaatsen aan de Lavendel zijn inmiddels gerealiseerd.

Bestemmingsplan

Voor de overige 35 parkeerplaatsen op het Lavendelplein dient een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan willen wij echter een toelichting geven op het plan en ingaan op het hoe en waarom. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij zien uw komst op donderdag 5 september 2019 dan ook graag tegemoet.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Stanneke van Cleef, Werkorganisatie CGM, telefoon 0485-396600, e-mail stanneke.vancleef@cgm.nl.