Koninklijke Onderscheiding voor brandweerman Lex van de Brug

Publicatiedatum: Woensdag 29 mei 2019

Brandweerman Lex van de Brug (49) van de brandweerpost Cuijk heeft woensdag 29 mei 2019 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen tijdens zijn afscheid als vrijwilliger. De uitreiking vond plaats in de brandweerkazerne in Cuijk. Burgemeester Wim Hillenaar heeft - uit naam van Zijne Majesteit de Koning - de onderscheiding uitgereikt aan de heer van de Brug. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijwilliger

De heer van de Brug trad op 1 juni 1995 als vrijwilliger in dienst bij de brandweer Cuijk. Hij heeft diverse cursussen gevolgd van 1e en 2e klas brandwacht, hoofdbrandwacht, chauffeur/pompbediende, schipper en hij was de bediener van de vorige ladderwagen binnen de post Cuijk. Hij was een gedreven en betrokken vrijwilliger.

De heer van de Brug heeft zich ruim 20 jaar vele uren met hart en ziel ingezet voor het welzijn en de veiligheid van burgers. Leden van de vrijwillige brandweer die tenminste twintig jaar lang lid zijn van de vrijwillige brandweer komen op grond daarvan in aanmerking voor een Koninklijke blijk van waardering. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd – op grond van zijn vele verdiensten als vrijwillig lid van de brandweerpost Cuijk – de heer van de Brug te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.