Lintjes voor elf inwoners van de gemeente Cuijk

Publicatiedatum: Vrijdag 24 april 2020

Elf inwoners van de gemeente Cuijk krijgen tijdens de lintjesregen vandaag een telefoontje van burgemeester Wim Hillenaar met de mededeling dat zij – in naam van Zijne Majesteit de Koning – een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Op een later tijdstip dit jaar worden de versierselen uitgereikt. Tien inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en een inwoner wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hieronder volgen de namen en de redenen voor decoratie.

 • De heer G.J.P. (Gerrie) Christiaans, Cuijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer H.A.M. (Harrie) Cuppen, Sint Agatha (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer A.A.J.L. (Ton) van Elke de Freese, Cuijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer J.A.G. (Hans) Smets, Haps (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
 • Mevrouw Y.C.M (Yvonne) Derks-Jansen, Beers (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer J.W.M. (Jacques) Derks, Beers (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • Mevrouw J.M.A. (Ans) van der Burgt-Willems, Beers (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • Mevrouw G.P.R.M. (Truus) Selten, Cuijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer H.H.M. (Huub) Koot, Cuijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer L. A. (Leo) van der Meer, Cuijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
 • De heer J.J.P. (Jos) Janssen, Cuijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer G.J.P. (Gerrie) Christiaans, Cuijk

De heer Christiaans is al meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger bij Voetbalvereniging JVC Cuijk. Hij is o.a. 25 jaar jeugdtrainer geweest van de D1 en vanaf 2014 is hij jeugdtrainer voor diverse teams. Daarnaast kan en kon er altijd een beroep op hem gedaan worden voor allerlei hand- en spandiensten. Ook is hij van 1980 tot 2018 secretaris geweest van Biljartvereniging De Kruuters. De heer Christiaans is daarnaast vanaf 1980 actief als bestuurslid en als vrijwilliger bij buurtvereniging De Haagsestraat. Hij organiseerde van 1970 tot 1995 het voetbaltoernooi "De Kuukse Cup", een begrip in Cuijk. Eveneens is hij vanaf 2000 jurylid tijdens de carnavalsoptocht in Cuijk voor carnavalsvereniging De Nölers. Daarnaast zet hij zich vanaf 2012  in als koster en vrijwilliger voor parochie Heilige Martinus Cuijk / Woon-zorgcomplex Castella.

De heer H.A.M. (Harrie) Cuppen, Sint Agatha 

Vanaf 1983 is de heer Cuppen actief bij carnavalsvereniging De Ulewappers. Hij heeft zich ingezet  voor verschillende (carnavals)activiteiten en in 2002 was hij Prins. Vanaf 1995 is hij scheidsrechter van voetbalvereniging VCA in Sint Agatha en vanaf die tijd is hij ook vrijwilliger in de kantine. Hij was voorzitter van 2007 tot 2011 en van 2011 tot 2014 was hij penningmeester van deze vereniging. Sinds 1996 is hij lid en penningmeester van Biljartclub de S-bocht. Van 2002 tot 2005 voorzitter Jeugd en jongerenwerk ’t Staagje. Hij maakte van 2008 tot 2012 deel uit van de werkgroep haalbaarheidsonderzoek en realisatie van een multifunctionele accommodatie MFA De Agaat in Sint Agatha. Vanaf 2008 verricht hij vrijwilligerswerk bij de Stichting Tante Lenie. De heer Cuppen is ook medeoprichter van het Cuijks Energie Collectief en vanaf 2014 betrokken bij "Buurtkracht Sint Agatha". Hij is vanaf 2018 lid van de werkgroep die zich bezighoudt met de oprichting van een dorpscoöperatie in Sint Agatha.

De heer A.A.J.L. (Ton) van Elke de Freese, Cuijk

De heer van Elke de Freese is vanaf 1988 vrijwilliger bij Motorsportorganisatie Nederland (MON). Van 1988 tot 1991 was hij juridisch adviseur en van 1991 tot 2013 voorzitter. Vanaf 2013 is hij voorzitter strafcommissie MON. Hij is eveneens politiek actief want vanaf 1993 is hij (interim-voorzitter) van PLC (Progressief Leefbaar Cuijk). Hij heeft de algehele leiding van deze partij; voorzitter van het algemeen bestuur, voorzitter van de fractievergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraad-vergaderingen, bewaken van het wel en wee van de vereniging, de politieke koers van de fractie en de financiële voortgang van de verenigingen. Eveneens is hij lid van het voorzittersoverleg van politieke partijen in Cuijk. Vanaf 2015 is hij voorzitter van voetbalvereniging JVC Cuijk.

De heer J.A.G. (Hans) Smets, Haps

De voormalige huisarts de heer Smets in Haps zet zich vanaf 2006 in voor projecten van Stichting Tamsarya in Nepal om daar als huisarts te werken en om zijn medische kennis over te dragen. Deze stichting steunt sinds 1987 mensen en gemeenschappen, woonachtig op het platteland in Nepal, op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, biologische landbouw en algemeen welzijn, met speciale aandacht voor vrouwen en kinderen. Ook gaf hij lezingen in Haps en omgeving om de mensen te laten zien wat Stichting Tamsarya jaarlijks gerealiseerd heeft en waar het gedoneerde geld aan is besteed. Eveneens organiseerde hij acties om geld in te zamelen voor projecten in Nepal. Dankzij zijn inzet is in 2019 een kraamkliniek annex gezondheidscentrum gerealiseerd in Bobdok. Zo schrijft hij het jaarverslag van Stichting Tamsarya en ook schrijft hij regelmatig voor het twee-wekelijks informatieblad in Haps "De Schakel" over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen van deze stichting.  De heer Smets is de dragende kracht in Haps van Stichting Tamsarya. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is groot waardoor hij voor velen een voorbeeld is.

Mevrouw Y.C.M (Yvonne) Derks-Jansen, Beers

Mevrouw Derks heeft de IVN afdeling Cuijk in 1986 opgericht en zij was voorzitter van 1986 tot 2004. Tot op heden is zij actief binnen diverse werkgroepen van de IVN. Vanaf 2003 is zij bestuurslid en voorzitter van de stichting Klaartje Derks. Haar dochter Klaartje Derks is in 2000 overleden en in 2000 had Klaartje Derks een half jaar stage gelopen in Kisumu in Kenia voor haar afstudeerproject. Klaartje Derks was erg begaan met het lot van de aidsweduwen en aidswezen en probeerde op haar manier geld voor hen in te zamelen. De familie Derks vroeg  tijdens de uitvaart een financiële bijdrage voor de projecten van Klaartje. Deze "bijdrage" bleef maanden na de uitvaart nog binnen komen. Daarom is de stichting opgericht om alles in Nederland en in Kenia in goede banen te kunnen leiden. Mevrouw Derks is vanaf het begin erg betrokken bij deze stichting. Ook is zij van 1982 tot 1992 lid geweest van de ouderraad Dr. Jan de Quayschool in Beers. Daarnaast heeft zij ook vrijwilligerswerk gedaan voor o.a. de wereldwinkel en voormalige natuurvoedingswinkel Arnica in Cuijk.

De heer J.W.M. (Jacques) Derks, Beers

De heer Derks is samen met zijn eveneens gedecoreerde echtgenote Yvonne Derks, vanaf 2003 de drijvende kracht binnen de stichting Klaartje Derks. Daarnaast betekent hij veel voor de gemeenschap in Beers. In 1976 was hij de adviseur bij de oprichting van tennisvereniging Playback in Beers. Vanaf 1990 tot 1995 was hij ook adviseur van het bestuur van basisschool Dr. Jan de Quay in Beers. Al vanaf 1994, is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging HBV in Beers. Tot 2011 was hij voorzitter van deze vereniging en nog steeds is hij erg betrokken bij deze voetbalvereniging. Van 2003 tot 2010 is de heer Derks als vrijwilliger actief geweest bij de Heilige Lambertuskerk in Beers. Hij verrichtte destijds wekelijkse hand- en spandiensten.

Mevrouw J.M.A. (Ans) van der Burgt-Willems, Beers

Mevrouw van der Burgt is al ongeveer 40 jaar als vrijwilliger actief voor de Heilige Lambertus Kerk in Beers. Vanaf 1999 tot heden is zij secretaris en lid van de Gospel Zangroep New Spirit. Naast het secretariaat verzorgt zij de voorbereidingen van de optredens. Vanaf 1994 is zij als vrijwilliger werkzaam voor de stichting Gemeenschapswerk Beers. Zij is de centrale figuur ten aanzien van alle inkomende verzoeken voor huisvesting en registreert woningzoekenden. Vanaf 1994 is zij  medeoprichter van Stichting Beheer gemeenschapsaccommodaties Beers, de beheersstichting die "De Kloosterhof" in Beers beheert. Zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Kloosterhof. Ook is zij binnen deze stichting verantwoordelijk voor alle activiteiten m.b.t. het secretariaat en het archief van deze stichting.

Mevrouw G.P.R.M. (Truus) Selten, Cuijk

Mevrouw Selten is lerares geweest op de basisschool in Haps van 1981 tot 2006. Ondanks haar pensionering in 2006 is ze nog steeds een begrip in Haps. Buiten haar werk als leerkracht heeft zij altijd veel extra gedaan voor de schoolkinderen in Haps. Ze is ook al 50 jaar een actieve zeer betrokken EHBO'er. Momenteel is zij lid van een groep AED bedieners, onderdeel van de EHBO vereniging in Haps. Vanaf 1995 heeft zij de collecte voor het Rode Kruis in Haps gecoördineerd. Ook zorgt zij vanaf 2000 voor het onderhoud van het kerkhof in Haps. Mevrouw Selten woont in Cuijk, maar al vanaf 2000 is zij actief bij de buurtvereniging in Haps. Vanaf 2009 is zij lid van de IVN Cuijk. Ook is zij vanaf 2007 werkzaam voor het secretariaat van de stichting Tamsarya, afdeling Haps. Vanaf 2009 is zij vrijwilligster bij de Bibliotheek in Haps en zij zorgt vanaf 2014 voor de facilitaire ondersteuning in wijkaccommodatie De Nielt. Eveneens is zij vanaf 2014 secretaris van de Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex Casia te Cuijk. In 2015 was mevrouw Selten ook één van de initiatiefnemers om gezamenlijk voor de goede doelen te gaan collecteren.

De heer H.H.M. (Huub) Koot, Cuijk

De heer Koot betekent veel voor de ouderen in Cuijk. Hij is vanaf 1998 bestuurslid van de afdeling KBO afdeling Cuijk Centrum. Tot september 2017 is hij 19 jaar secretaris geweest van deze KBO. Daarnaast verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten voor de KBO. Vanaf 1999 is hij coördinator IBB (Individuele Belangen Behartiging) KBO/SWOC. Ook is hij vanaf 2009 secretaris van de KBO clusterraad Land van Cuijk en hij was nauw betrokken bij de heroprichting van deze clusterraad. Samen met SWOC heeft hij met de opgerichte werkgroep projectgroep Wonen-Zorg-Welzijn de actuele thema’s Wonen, Zorg en Welzijn onder de aandacht gebracht van de ouderen. Vanaf 1997 is hij lid van de gehandicaptenraad, later werd dit participatieraad en tegenwoordig is dit de Adviesraad Sociaal Domein.

De heer L. A. (Leo) van der Meer, Cuijk

De heer van der Meer, is al vanaf 1993 een gewaardeerd bestuurder van de schouwburg Cuijk. Van 2006 tot april 2020 was hij penningmeester. Een andere bestuurlijke functie die hij vervult is lid van de Stichting Ondernemersprijs Land van Cuijk en Noord-Limburg. Hij is ook al vanaf 1991 als vrijwilliger actief bij Kiwanis Land van Cuijk. Hij was voorzitter (president) van het bestuur en hij was nagenoeg lid van alle commissies. Eveneens heeft hij als directeur van Landal Greenparcs van 1996 tot aan zijn pensionering in 2006 de basis gelegd voor deze aansprekende onderneming. Van 2008 tot 2016 was hij voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Spring Kinderopvang. Hij was van 2005 tot 2015 penningmeester van de VZW De Zwerfkat in Nood in Maasmechelen. Tot slot is hij de steun en toeverlaat van zijn vrouw bij goede doelen activiteiten. Hij is dan vooral bezig met de logistieke taken.

De heer J.J.P. (Jos) Janssen, Cuijk

De heer Janssen heeft van 1973 tot 1993 diverse vrijwilligersfuncties gehad bij voetbalvereniging JVC Cuijk. Ook heeft hij vanaf 1990 de volgende vrijwilligersfuncties bekleed op mediagebied:

 • Van 1991 tot 1995: reporter bij Delta Radio (lokale omroep).
 • Van 1997 tot 2000: regioverslaggever sport van de regiokrant De Gelderlander.
 • Vanaf 2002 tot heden (sport)verslaggever van de lokale krant De Echo (later Cuijks Weekblad). Momenteel is hij freelance journalist bij “De Stier”.

Als schrijver/journalist heeft hij in 2018 gewerkt aan het boek “Als bruggen konden praten“ in het kader van 75 jaar pontonbrug in Cuijk. Vanaf 1994 is hij actief bij NEC in Nijmegen. Momenteel is hij scout bij NEC voor het eerste elftal. Van 1996 tot 2008 was hij de oprichter en voorzitter van de Stichting Sportief Cuijk. Sinds 2000 is de heer Janssen lid en vrijwilliger van en bij de Prins & Adjudantenclub van carnavalsvereniging "De Nölers" in Cuijk. In 2000 was hij Prins van de Nölers en sinds 2015 is hij voorzitter van deze club. Ook was hij actief in de politiek. Zo was hij de medeoprichter van Groen Links in Cuijk en van 2002 tot 2006 gemeenteraadslid GroenLinks. Van 2006 tot 2009 was hij wethouder en van 2014 tot 2018 burgercommissielid en steunfractielid PvdA. Hij was voorzitter van de Foto Archiefdienst (FAD) van 2014 tot 2017. De heer Janssen maakt sinds 2017 deel uit van de organisatie van de Kuukse Kwis die in 2018 voor de tweede maal is georganiseerd. Tot slot was hij mede-oprichter en vrijwilliger van de lichtjesoptocht in 2018.