Luiercontainers De Valuwe worden verplaatst

Publicatiedatum: Maandag 15 juni 2020

De luiercontainers die nu nog op de locatie van de oude Kringloopwinkel in de Valuwe staan, worden verplaatst naar andere plekken in en buiten de wijk.

Nieuwe locaties luiercontainers

De gemeente Cuijk gaat de 6 luiercontainers, die nu nog bij de oude locatie van de Kringloopwinkel staan, verplaatsen. Uit het overleg met de wijkraden van De Valuwe en Heeswijkse Kampen zijn nieuwe locaties gekomen, die meer afgestemd zijn op de gebruikers. De luiercontainers komen nu dan ook bij scholen en een winkel te staan. We hopen dat het zo nog makkelijker wordt om de luierzakken naar de containers te brengen.

  • Openbare school Het Startblok: Hier komen twee containers te staan. Op deze plek wordt op dit moment de bestrating aangepast, zodat de containers geplaatst kunnen worden.
  • Openbare school De Regenboog: Ook hier wordt nu de plek opgeknapt. Wanneer dit klaar is, worden daar de containers neergezet.
  • Jumbo Heeswijkse Kampen: Bij de Jumbo komen twee luiercontainers te staan bij de huidige glascontainers.

Enkele containers blijven nog even op de oude locatie staan totdat de werkzaamheden op de andere plekken klaar zijn en de containers daar geplaatst kunnen worden. Hiermee vookomen we ook dat inwoners tevergeefs op de oude locatie aankomen en geen containers meer aantreffen.

Wat mag in de container

In de luiercontainer mogen luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal aangeboden worden. Gebruik hiervoor de gratis speciale luierzakken.

Maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic mogen niet in de luierzak.

Locaties luiercontainers en uitgiftepunten gratis luierzakken

Kijk voor alle locaties van luiercontainers en voor de uitgiftepunten van de gratis luierzaken op de website van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel