Maatregelen coronavirus en vergaderingen van de raad

Publicatiedatum: Donderdag 19 maart 2020

Alle bijeenkomsten van de raad vervallen tot en met 6 april 2020. Dit gelet op de maatregelen rond het coronavirus. Actuele informatie vindt u steeds op deze website.

Voorstellen verplaatst

De voor de raad van 16 maart 2020 geagendeerde voorstellen zijn verplaatst naar de raad van 11 mei 2020.

Herindelingsontwerp

De behandeling van het herindelingsontwerp is verplaatst naar de extra raad van donderdag 9 april 2020 Mogelijk heeft deze vergadering in aangepaste vorm plaats. Of de raad kan vergaderen op 9 april 2020 is natuurlijk onzeker. We werken daarom ook aan andere scenario’s.

Webinar raad op 30 maart 2020: Cuijk Beweegt en evaluatie centrumvisie

De themabijeenkomst van 30 maart 2020 gaat niet door. Daarvoor in de plaats organiseert de raad een webinar vanuit de raadzaal. In de raadzaal zijn uitsluitend de inleiders aanwezig. Thuis kunt u de presentaties over Cuijk Beweegt en het evaluatierapport van de centrumvisie volgen. Vragen stelt u via de SMS.

Webinar volgen

Volg de webinar via royalcast.com. Aanvang 19.30 uur.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Raadsinformatie actueel of neem contact op met de griffie via griffie@cuijk.nl.