Mest: een waardevol product voor de landbouw

Publicatiedatum: Woensdag 25 september 2019

Mest is zowel afval als een waardevol product voor de landbouw. Door het gebruik van mest kunnen planten beter groeien en zijn er hogere opbrengsten. Maar op dit moment zorgen de enorme hoeveelheden mest voor problemen. Door de intensieve veeteelt is er meer mest dan de bodem en planten kunnen opnemen. Het grondwater raakt vervuilt en multiresistente kiemen kunnen zich verspreiden. De nieuwe meststoffenverordening moet nu leiden tot een betere water- en luchtkwaliteit.

Bijeenkomst

Dinsdag 1 oktober 2019 zijn agrariërs uit de regio van harte uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst met paneldiscussie over het thema mest. Hoe kan mest efficiënt en op een milieu- en watervriendelijke manier worden verwerkt en gebruikt? Voor welke uitdagingen staan agrariërs in de dagelijkse praktijk door de nieuwe meststoffenverordening? Hoe laat zich het mesttransport beperken? Deze en andere vragen komen aan bod.

De netwerkbijeenkomst vindt plaats bij Schloss Wissen (Süßmosterei) aan de Schloßallee 26 in Weeze. De bijeenkomst start om 14.30 uur en biedt u ruim de gelegenheid om kennis uit te wisselen met collega's uit het buurland.

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt u per mail aanmelden tot en met vrijdag 27 september 2019 via: bienen-scholt@document1.de.

“Mest: een gevaar of kans voor de landbouw?” (©Countrypixel – stock.adobe.com)

 

“Door mest op de juiste manier te verwerken, worden het milieu en grondwater gespaard.” (©trooshh – stock.adobe.com)