Naam fietsbrug Cuijk – Mook wordt: De Maasover

Publicatiedatum: Vrijdag 22 mei 2020

Op 16 mei 2020 werd de hoofdoverspanning van de fietsbrug Cuijk – Mook op haar plaats gehesen. Daarmee is de brug (de ruwbouw) feitelijk compleet. Op 26 september 2020 zal de fietsbrug en -route officieel in gebruik worden genomen.

Inmiddels is ook de naam van de brug bekend gemaakt. Aan die naam was een prijsvraag verbonden. Er werden ruim 1100 voorstellen ingediend. Vervolgens heeft een jury een naam gekozen. Deze jury bestond uit wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar, Gerard Stoffels (oud-) wethouder gemeente Cuijk en Abe Veenstra, zelfstandig landschapsarchitect, ook voorzitter van het Kwaliteitsteam Fietsbrug Cuijk – Mook.

De naam is geworden: De Maasover. De colleges van Cuijk en Mook en Middelaar hebben deze keuze recent officieel vastgesteld.

Uit het juryrapport: 'De jury heeft zich bij haar keuze vooral laten leiden door een naam die gemakkelijk in het gehoor ligt en die ook gemakkelijk en vanzelfsprekend te hanteren is in het dagelijks spraakgebruik: "Hoe ga jij dan? Op de fiets en dan bij Mook/Cuijk De Maasover"! De naam is ook zonder verdere uitleg of achtergrondkennis te begrijpen. Een ander aspect dat meewoog is dat de naam als het ware wederkerig is, van welke zijde men de brug ook over fietst, het is hoe dan ook de Maas over. Het samengestelde deel van de naam heeft een nadrukkelijke verwijzing naar de rivier de Maas en het deel 'over' verwijst naar dat het hier om een oversteekmogelijkheid - in dit geval een brug - gaat. Tegelijkertijd drukt de naam als het ware een handeling uit; ik ga/fiets de Maas over'.

Er waren meerdere personen die de naam De Maasover voorstelden. Zij worden bij de opening uitgenodigd en hen wacht een leuke verrassing.