Openbare vergadering Wijkraad Centrum Cuijk op 22 augustus 2019

Publicatiedatum: Maandag 12 augustus 2019

De Wijkraad Centrum Cuijk heeft een openbare vergadering uitgeschreven. Een van de agendapunten betreft een toelichting op de voortgang van het Centrumplan Cuijk. Vanuit de gemeente komt Paul Kersten hierover uitleg geven. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijd

Donderdag 22 augstus 2019

Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)

Plaats Schouwcafé, Schouwburg Cuijk

Agenda:

 • Welkom en wat is Wijkraad Centrum Cuijk (WCC)
 • Waar staat WCC voor en waar houdt WCC zich mee bezig
 • Veiligheid en handhaving (Jos van Lijssel, wijkagent)
 • Projecten Sociale Vernieuwing
 • AED
 • Merletproject (veilig naar school en zwerfvuil)
 • Zitting in overlegorganen
 • Schouw
 • Toekomst Kernendemocratie
 • Promotie Cultuurstraat
 • Pauze
 • Paul Kersten (gemeente Cuijk) komt centrumplan en bouwplannen uitleggen
 • Aanwezigen kunnen vragen stellen
 • Dankwoord