Opruimen gronddepot De Nielt

Publicatiedatum: Maandag 20 april 2020

Het gronddepot dat in de noordoost hoek van de Nielt ligt, zal de komende weken worden opgeruimd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Infrascoop uit Cuijk.

Transport

De grond zal worden gebruikt voor de snelfietsroute richting de nieuwe fietsbrug Cuijk-Mook. Het transport van de grond wordt hiermee beperkt en legt een korte afstand af via De Nielt – Potbeker – Galberg.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd en zullen enkele weken in beslag nemen.

Inrichting openbare ruimte

Het opruimen van het gronddepot is nodig om toekomstige woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Maar ook moet de grond zijn afgevoerd voordat de openbare ruimte in de omgeving definitief wordt ingericht.

Coronamaatregelen

Normaal gesproken informeren wij aanwonenden ook per post, maar in verband met de coronamaatregelen verspreiden we dit bericht alleen digitaal.