Restauratie museumtoren

Publicatiedatum: Vrijdag 13 september 2019

Museum, beeldentuin en kerkhof blijven bereikbaar

De museumtoren, dat is de toren waar Museum Ceuclum in is gevestigd, krijgt een opknapbeurt. De restauratiewerkzaamheden starten een dezer dagen.

Fasen

De restauratie wordt in fasen uitgevoerd. Vorig jaar is gestart met fase één. Daarbij zijn de koperen dakgoten, de kapotte leien en het voetlood vervangen. Ook zijn de torenhaan en het bijbehorende ornament van de torenspits afgehaald, opgeknapt en voorzien van een nieuw laagje bladgoud.

Inmiddels is de haan weer teruggeplaatst en dat was tevens de start van fase twee. Deze tweede fase begint met het in de steigers zetten van de toren. Zodra dat is gebeurd, worden twee van de vier gevels opgeknapt. Slechte stenen zullen worden vervangen en in de boogfriezen, dat zijn de halfronde bogen boven de ramen, wordt het pleisterwerk hersteld. Hier en daar moet voegwerk worden hersteld en vinden andere, kleinere reparaties plaats. In de galmgaten wordt nieuw gaas aangebracht. Dat moet het invliegen en nestelen van onder andere duiven voorkomen.

In een later stadium zullen de andere twee gevels worden aangepakt. Wanneer precies, is nog niet bekend.

Bereikbaar

Gedurende de restauratiewerkzaamheden blijft het museum gewoon geopend volgens de normale openingstijden. Dat geldt ook voor de beeldentuin en het kerkhof. Echter, beeldentuin en kerkhof zijn tijdens de restauratie alleen toegankelijk via de ingang aan de Kerkstraat. De ingang van het kerkhof en de beeldentuin aan de zijde van de Maasboulevard is gedurende de restauratieperiode gesloten.