Start werkzaamheden Korte Molenstraat en Maasstraat - herinrichting centrum

Publicatiedatum: Vrijdag 6 september 2019

Op maandag 16 september 2019 starten er werkzaamheden in de Korte Molenstraat en Maasstraat. Deze werkzaamheden maken deel uit van de herinrichting van het centrum van Cuijk. Wat gaat er zoal gebeuren?

Afsluiting Maassstraat

Gedurende de werkzaamheden wordt verkeer via een omleidingsroute naar en van het centrum geleid. Dit wordt met bebording aangegeven. Na afronding van de werkzaamheden blijft de Maasstraat éénrichtingsverkeer, zoals nu al het geval is met de proefopstelling van de tijdelijke afsluiting van de Grotestraat.

Korte Molenstraat

In de Korte Molenstraat worden eerst de verharding, de bomen en het straatmeubilair verwijderd. Ook vinden er werkzaamheden aan de water- en gasleiding plaats. In de Korte Molenstraat wordt tevens een regenwaterriool aangelegd. Hierin wordt het regenwater, dat op straat valt, opgevangen. Het relatief schone regenwater komt dus niet meer, zoals nu nog het geval is, in het vuilwaterriool. Ook de regenpijpen aan de voorzijde van de panden worden afgekoppeld van de bestaande riolering. Daarmee wordt het regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering afgevoerd maar zal het voortaan langzaam vanuit het regenwaterriool de bodem in sijpelen. Dat helpt om bodemverdroging tegen te gaan en ook wordt daarmee voorkomen dat straten blank komen te staan na hevige regenbuien. Na de rioolwerkzaamheden wordt er een glasvezelkabel gelegd. Vervolgens wordt een wegfundering aangebracht waarop de nieuwe verharding van natuur- en straatbaksteen wordt gelegd. Het gaat daarbij om eenzelfde soort verharding als in de Grotestraat is toegepast. Tot slot worden er nieuwe bomen aangeplant en wordt er nieuw straatmeubilair zoals banken, afvalbakken, fietsbeugels en lichtmasten geplaatst.

Korte Molenstraat

De herinrichting van de Korte Molenstraat gebeurt in twee fasen. De eerste fase loopt vanaf de Grotestraat tot aan huisnummer 10. Deze werkzaamheden zijn half november afgerond. De tweede fase betreft het gebied vanaf huisnummer 10 tot aan het Louis Jansenplein. De werkzaamheden van fase twee starten direct na de jaarwisseling en zijn eind april afgerond. Door het werk gefaseerd uit te voeren blijft de Korte Molenstraat rondom Sinterklaas en Kerstmis open. Het winkelend publiek ondervindt in die periode dan geen hinder van werkzaamheden.

Overlast in Korte Molenstraat

Tijdens het werk in de Korte Molenstraat is deze afgesloten als doorgaande route. De ondernemers in het gebied zijn op de hoogte gebracht op welke wijze het beste geladen en gelost kan worden. Niet alleen het bevoorradingsverkeer ondervindt overlast. Dat geldt ook voor het winkelend publiek. We zorgen echter voor een zo goed mogelijke toegang tot de winkels met behulp van loopstroken en - schotten en loopstroken Alleen tijdens het vervangen van de waterleiding aan de noordzijde (even huisnummers) en het aanleggen van de glasvezelkabel aan de zuidzijde (oneven huisnummers) zal deze loopstrook niet toegankelijk zijn. Dit duurt echter slechts enkele dagen.

Maasstraat

Ook in de Maasstraat beginnen de werkzaamheden op 16 september. Eerder werd de herinrichting van de Maasstraat uitgesteld, omdat de natuurstenen elementen niet tijdig konden worden geleverd. Maar nu zijn alle materialen beschikbaar! Ook hier beginnen we met het verwijderen van de verharding en het straatmeubilair. De bomen blijven gehandhaafd, ook de grote Lindeboom. Daarna wordt nieuwe verharding aangebracht, net zoals die in de Grotestraat is toegepast. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd want het waterschap verbiedt werkzaamheden binnen de dijkbeschermingszone in het hoogwaterseizoen. Dit seizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. Daarom starten we aan de zijde van de coupure zodat het werk daar vóór 1 oktober gereed is. Van hieruit wordt in twee fasen aaneensluitend gewerkt richting Grotestraat. De totale werkzaamheden in de Maasstraat zijn voor de feestdagen afgerond!

Plein

Het plein ter hoogte van de horeca wordt uitgevoerd met natuursteenplaveisel. De kleur en materiaal van het natuursteen is hetzelfde als de natuurstenen strips in de Grotestraat. Echter in de Grotestraat zijn de natuursteentegels aan alle zijden gezaagd. Het natuursteenplaveisel in de Maasstraat is, voor de beloopbaarheid, alleen aan de bovenzijde vlak gezaagd. De zijkanten zijn ruwer, waardoor een meer authentieke steen ontstaat. Deze steen sluit beter aan op de omgeving en sfeer in de Maasstraat. De laatste werkzaamheden bestaan uit het planten van een nieuwe boom (op de hoek van de Muur van Toebes) en van hagen. Ook worden er nog nieuwe zitbanken, afvalbakken, fietsbeugels en lichtmasten geplaatst.

Informatie

De herinrichtingsontwerpen van de vernieuwde Korte Molenstraat en Maasstraat kunt u inzien via www.cuijk.nl/herinrichting-centrum. Heeft u echter toch nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Bas van As, Werkorganisatie CGM, tel 0485 – 396600, mail: bas.vanas@cgm.nl.