Te koop bij inschrijving: landbouwgrond Haps

Publicatiedatum: Donderdag 4 juli 2019

De gemeente Cuijk heeft te koop aan de Beerseweg te Haps een perceel landbouwgrond, ter grootte van 1.06.65 ha. Het gaat om perceel L 3222, gelegen nabij de hoek met de Steenakkerstraat tegenover de Cinquant. Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg. Het perceel is tot 31 december 2019 verpacht. Het perceel zal pachtvrij worden overgedragen. Levering vindt plaats in januari 2020.

Interesse

Inschrijven is mogelijk tot maandag 19 augustus 2019 16.00 uur. Maak hiervoor gebruik van het inschrijfformulier.

Alleen gesloten enveloppen die vóór maandag 19 augustus 2019 om 16.00 uur zijn aangeleverd met volledig ingevuld inschrijfformulier, zullen worden meegenomen in het proces. Vanaf 15.30 uur kunt u een gesloten envelop ook persoonlijk overhandigen. Dit kan in commissiekamer 1 van het gemeentehuis te Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk. Om 16.00 uur zullen in het bijzijn van geïnteresseerden de gesloten enveloppen worden geopend. De bedragen worden genoteerd. Vervolgens zal het hoogste bedrag, ter goedkeuring aan het college van B&W worden voorgelegd. Gunning is voorbehouden aan het college.

Het inschrijfformulier kan ook per post verstuurd worden (Postbus 7, 5360 AA Grave). Let op dat het formulier tijdig verzonden wordt. Alle post die het team grondzaken niet tijdig (19 augustus) heeft ontvangen, wordt niet mee genomen. Op de buitenkant van de envelop vermelden: team grondzaken, inschrijving perceel L 3222.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer E. Kersten of mevrouw S. van Osch, Werkorganisatie CGM via telefoonnummer 0485-396600.

Kavel L3222: Geel gearceerd.