Twee nieuwe locaties onderzoekscentrum bevolkingsonderzoek borstkanker

Publicatiedatum: Maandag 1 juli 2019

De standplaats van het onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in Cuijk is gewijzigd. De gemeente heeft een andere standplaats aangewezen omdat het evenement ‘De Vierdaagse van Cuijk’ plaatsvindt op ’t Zwaanplein. De nieuwe standplaats van het onderzoekcentrum is het parkeerterrein aan de Markt. Vanwege de kermis op deze locatie in september, verhuist het onderzoekscentrum medio augustus van de Markt naar het parkeerterrein nabij Eetwinkel Boothuys aan de Lavendel.

Voor wie

Eenmaal per twee jaar nodigt Bevolkingsonderzoek Zuid vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Volgens de landelijke richtlijnen zijn dat in 2019 de vrouwen geboren in de jaren 1944 tot en met 1969. Vrouwen uit de gemeente Cuijk met de postcodes 5431 t/m 5435, 5437, 5439 en 5443 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Waar staat het onderzoekscentrum

Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum. Dit onderzoekscentrum staat vanaf 8 juli 2019 op het parkeerterrein aan de Markt, 5431 EC te Cuijk. Daar staat het tot medio september 2019. Daarna verhuist het onderzoekscentrum naar Grave. Hier blijft het onderzoekscentrum tot 6 november 2019 staan.

Waarom deelnemen

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer één op de acht vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing aanzienlijk en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Hoe gaat het onderzoek

Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digitale röntgenfoto’s van de borsten. Speciaal opgeleide radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek uit. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt met moderne apparatuur. Daarom is de bestralingsbelasting minimaal. Binnen tien werkdagen volgt een schriftelijke uitslag van het onderzoek. Het onderzoek is gratis.

Resultaten vorige ronde

Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Cuijk succesvol. Tijdens de vorige ronde was de opkomst in Cuijk 82,90%. Dit betekent dat er 3.393 vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 59 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.

Meer informatie

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u onze informatielijn bellen. De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088-0001340.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.