Uitdagingen bij de verwerking van mest

Publicatiedatum: Donderdag 10 oktober 2019

Vorige week bespraken 65 agrariërs uit Duitsland en Nederland de uitdagingen bij de verwerking van mest. Agrariërs uit de gemeenten Goch, Weeze, Bergen, Boxmeer, Cuijk en Gennep waren samen gekomen op uitnodiging van het INTERREG-project Dynamic Borders, dat onder andere agribusiness als speerpunt heeft.

Mogelijkheden

“De voor 2020 nog geplande maatregelen zoals de omvangrijke documentatieverplichting, hebben met praktische landbouw niet veel meer van doen. In het bijzonder voor kleinere bedrijven en tijdens de oogsttijd is hier nauwelijks aan te voldoen.”, stelde Bärbel Buschhaus vast. Samen met andere sprekers presenteerde deze regionale landbouwster de mogelijkheden binnen de context van strengere regelgeving. Wim van Dijk, expert voor bodem- en voedingsstoffen management aan de Universiteit van Wageningen, presenteerde wetenschappelijke projecten die de verwerking van mest duurzaam moeten verbeteren.

Belasting voor natuur

Prof. dr.-ing. Dietmar Schitthelm van het Niersverband besprak de belasting voor rivieren zoals de Niers en het grondwater. Jan Pijnenburg sprak over de uitdagingen en mogelijkheden voor de export van mest. Als adviseur voor agrarische bedrijven gaf hij vooral Nederlandse boeren waardevolle tips, hoe ze met de verplichtingen in hun land kunnen omgaan.

Inzet micro-organismen

Een ander perspectief schetste Ole Weinkath. De eigenaar van ‘Der andere Weg’, liet samen met Jens Bodden van Bioland Geflügelhof Bodden zien hoe de inzet van micro-organismen bij de verwerking van mest tot een duurzaam resultaat kan leiden. “Er ontstaan minder schadelijke stoffen en planten kunnen op gezonde wijze groeien.”, legde deze ondernemer uit.

Uitdagingen

Eén ding werd bij alle presentaties duidelijk: aan beide kanten van de grens zijn grote verschillen over hoe wordt omgegaan met het thema mest. Daarom stond ook de uitwisseling van ervaringen met collega’s uit het buurland voor de agrariërs centraal. De verplichtingen door de meststoffenverordening zorgt bij Nederlandse en Duitse agrariërs voor grote uitdagingen en leiden ertoe dat ze momenteel op hun grenzen stuiten.

Het INTERREG-project “Dynamic Borders"

Agrofood, arbeidsmarkt en toerisme zijn de speerpunten van het INTERREG-project Dynamic Borders. De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze werken in dit project grensoverschrijdend samen. Het doel van de projectpartners is om als groene alliantie, het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Ruhrgebied in een oost-west-as, in het bijzonder voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB), te versterken. Het project loopt tot en met 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie in Noordrijn-Westfalen.