Uitnodiging openbare vergadering Wijkraad Centrum Cuijk (WCC)

Publicatiedatum: Dinsdag 30 juli 2019

Donderdag 22-08-2019 is er om 19.30 uur een openbare vergadering van de Wijkraad Centrum Cuijk (WCC) in het Schouwcafé van de Schouwburg in Cuijk. U bent van harte welkom.

Het is al weer enige tijd geleden dat de WCC een openbare vergadering mocht uitschrijven. Voorzitter Annie van Voorst en de andere leden zijn dan ook erg blij dat het zo ver is. We zullen starten met het wel en wee van de WCC, waarbij we een aantal, nog nader te bepalen, onderwerpen de revue laten passeren.

Centrumplan

Belangrijk agendapunt zal de toelichting op en de voortgang van het Centrumplan Cuijk zijn. Van gemeentezijde zal Paul Kersten graag aan de bewoners van het centrum, maar ook zeker aan andere belangstellenden, uitleggen hoe de vork aan de steel zit met betrekking tot de planning en de uitvoering van dit ambitieuze plan. Hiervoor wordt de nodige tijd uitgetrokken zodat ook vragen kunnen worden gesteld en suggesties kunnen worden gedaan.

Agenda

Zodra de agenda definitief is zal deze worden gepubliceerd op deze website en in de (lokale) media. Noteer de datum alvast in uw agenda. De WCC hoopt op een grote opkomst!